Lizard Head Pass เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
Q1'13 Discontinued Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R
Q1'13 Discontinued Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R
Q1'13 Discontinued Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R
Q1'13 Discontinued Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R