Iron Pond เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
ประเภทการต่อสาย
TDP
การกำหนดค่าพอร์ต
NetworkDataRate
ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ
RJ-45 Category-6 up to 55 m; Category-6A up to 100 m 19 W Dual PCIe v2.0 (5.0 GT/s)