Clanton เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Quark™ SoC X1001
(แคช 16K, 400 MHz)
Discontinued Q2'14 1 400 MHz 16 KB
Intel® Quark™ SoC X1011
(แคช 16K, 400 MHz)
Discontinued Q2'14 1 400 MHz 16 KB
Intel® Quark™ SoC X1021
(แคช 16K, 400 MHz)
Discontinued Q2'14 1 400 MHz 16 KB
Intel® Quark™ SoC X1021D
(แคช 16K, 400 MHz)
Discontinued Q2'14 1 400 MHz 16 KB
Intel® Quark™ SoC X1020
(แคช 16K, 400 MHz)
Discontinued Q2'14 1 400 MHz 16 KB
Intel® Quark™ SoC X1010
(แคช 16K, 400 MHz)
Discontinued Q1'14 1 400 MHz 16 KB
Intel® Quark™ SoC X1020D
(แคช 16K, 400 MHz)
Discontinued Q1'14 1 400 MHz 16 KB
Intel® Quark™ SoC X1000
(แคช 16K, 400 MHz)
Discontinued Q4'13 1 400 MHz 16 KB

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย