Clanton เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ClockSpeedMax
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
Q2'14 1 400 MHz 16 KB 2.2 W
Q2'14 1 400 MHz 16 KB 2.2 W
Q2'14 1 400 MHz 16 KB 2.2 W
Q2'14 1 400 MHz 16 KB 2.2 W
Q2'14 1 400 MHz 16 KB 2.2 W
Q1'14 1 400 MHz 16 KB 2.2 W
Q1'14 1 400 MHz 16 KB 2.2 W
Q4'13 1 400 MHz 16 KB 2.2 W

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย