Lewisburg เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Bus การปรับปรุงแก้ไข PCI Express การปรับปรุงแก้ไข USB TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® C629 Chipset Launched Gen 3 3 28.6 W
Intel® C621A Chipset Launched Gen 3 3 15 W
Intel® C627A Chipset Launched Gen 3 3 28.6 W
Intel® C629A Chipset Launched Gen 3 3 28.6 W
ชิปเซ็ต Intel® C628 Launched Gen 3 3 26.3 W
ชิปเซ็ต Intel® C621 Launched Gen 3 3 15 W
ชิปเซ็ต Intel® C626 Launched Gen 3 3 23 W
ชิปเซ็ต Intel® C622 Launched Gen 3 3 17 W
ชิปเซ็ต Intel® C624 Launched Gen 3 3 19 W
ชิปเซ็ต Intel® C625 Launched Gen 3 3 21 W
ชิปเซ็ต Intel® C627 Launched Gen 3 3 28.6 W