Bay Trail เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® J2900
(แคช 2M, สูงสุด 2.67 GHz)
Discontinued Q4'13 4 2.41 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® J2850
(แคช 2M, 2.41 GHz)
Discontinued Q3'13 4 2.41 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® N3540
(2M แคช สูงสุด 2.66 GHz)
Discontinued Q3'14 4 2.16 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® N3530
(2M แคช สูงสุด 2.58 GHz)
Discontinued Q1'14 4 2.16 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® N3520
(2M แคช สูงสุด 2.42 GHz)
Discontinued Q4'13 4 2.17 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® N3510
(แคช 2M, 2.00 GHz)
Discontinued Q3'13 4 2.00 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® A1020
(2M แคช สูงสุด 2.66 GHz)
Discontinued Q1'16 4 2.41 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J1900
(2M Cache, สูงสุด 2.42 GHz)
Launched Q4'13 4 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J1800
(แคช 1M, สูงสุด 2.58 GHz)
Launched Q4'13 2 2.41 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J1850
(แคช 2M, 2.00 GHz)
Discontinued Q3'13 4 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J1750
(แคช 1M, 2.41 GHz)
Discontinued Q3'13 2 2.41 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2940
(แคช 2M, สูงสุด 2.25 GHz)
Discontinued Q3'14 4 1.83 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2840
(แคช 1M, สูงสุด 2.58 GHz)
Discontinued Q3'14 2 2.16 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2808
(แคช 1M, สูงสุด 2.25 GHz)
Discontinued Q3'14 2 1.58 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2807
(แคช 1M, สูงสุด 2.16 GHz)
Launched Q1'14 2 1.58 GHz 1 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2930
(แคช 2M, สูงสุด 2.16 GHz)
Launched Q1'14 4 1.83 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2830
(แคช 1M, สูงสุด 2.41 GHz)
Discontinued Q1'14 2 2.16 GHz 1 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2920
(แคช 2M, สูงสุด 2.00 GHz)
Discontinued Q4'13 4 1.86 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2820
(แคช 1M, สูงสุด 2.39 GHz)
Discontinued Q4'13 2 2.13 GHz 1 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2815
(แคช 1M, สูงสุด 2.13 GHz)
Discontinued Q4'13 2 1.86 GHz 1 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2806
(แคช 1M, สูงสุด 2.00 GHz)
Discontinued Q4'13 2 1.60 GHz 1 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2910
(แคช 2M, 1.60 GHz)
Discontinued Q3'13 4 1.60 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2810
(แคช 1M, 2.00 GHz)
Discontinued Q3'13 2 2.00 GHz 1 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2805
(แคช 1M, 1.46 GHz)
Discontinued Q3'13 2 1.46 GHz 1 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® E3805
(แคช 1M, 1.33 GHz)
Launched Q4'14 2 1.33 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® E3827
(แคช 1M, 1.75 GHz)
Launched Q4'13 2 1.75 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® E3826
(แคช 1M, 1.46 GHz)
Launched Q4'13 2 1.46 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® E3815
(แคช 512K, 1.46 GHz)
Launched Q4'13 1 1.46 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® E3845
(แคช 2M, 1.91 GHz)
Launched Q4'13 4 1.91 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® E3825
(แคช 1M, 1.33 GHz)
Launched Q4'13 2 1.33 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3736G
(แคช 2M, สูงสุด 2.16 GHz)
Discontinued Q2'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3736F
(แคช 2M, สูงสุด 2.16 GHz)
Discontinued Q2'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3785
(แคช 2M, สูงสุด 2.41 GHz)
Discontinued Q2'14 4 1.49 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3735G
(แคช 2M, สูงสุด 1.83 GHz)
Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3735F
(แคช 2M, สูงสุด 1.83 GHz)
Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3735D
(แคช 2M, สูงสุด 1.83 GHz)
Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3795
(แคช 2M, สูงสุด 2.39 GHz)
Discontinued Q1'14 4 1.59 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3775D
(แคช 2M, สูงสุด 2.41 GHz)
Discontinued Q1'14 4 1.49 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3735E
(แคช 2M, สูงสุด 1.83 GHz)
Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3775
(แคช 2M, สูงสุด 2.39 GHz)
Discontinued Q1'14 4 1.46 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3745
(แคช 2M, สูงสุด 1.86 GHz)
Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3745D
(แคช 2M, สูงสุด 1.83 GHz)
Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3740
(แคช 2M, สูงสุด 1.86 GHz)
Discontinued Q3'13 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3770
(แคช 2M, สูงสุด 2.39 GHz)
Discontinued Q3'13 4 1.46 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3770D
(แคช 2M, สูงสุด 2.41 GHz)
Discontinued Q3'13 4 1.50 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3740D
(แคช 2M, สูงสุด 1.83 GHz)
Discontinued Q3'13 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย