Bay Trail เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ClockSpeedMax
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
Discontinued Q4'13 4 2.41 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q3'13 4 2.41 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q3'14 4 2.16 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'14 4 2.16 GHz 2 MB
Discontinued Q4'13 4 2.17 GHz 2 MB
Discontinued Q3'13 4 2.00 GHz 2 MB
Discontinued Q1'16 4 2.41 GHz 2 MB L2 Cache
Launched Q4'13 4 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
Launched Q4'13 2 2.41 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q3'13 2 2.41 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q3'13 4 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q3'14 4 1.83 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q3'14 2 2.16 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q3'14 2 1.58 GHz 1 MB L2 Cache
Launched Q1'14 2 1.58 GHz 1 MB
Discontinued Q1'14 2 2.16 GHz 1 MB
Launched Q1'14 4 1.83 GHz 2 MB
Discontinued Q4'13 2 1.86 GHz 1 MB
Discontinued Q4'13 2 1.60 GHz 1 MB
Discontinued Q4'13 2 2.13 GHz 1 MB
Discontinued Q4'13 4 1.86 GHz 2 MB
Discontinued Q3'13 2 1.46 GHz 1 MB
Discontinued Q3'13 2 2.00 GHz 1 MB
Discontinued Q3'13 4 1.60 GHz 2 MB
Launched Q4'14 2 1.33 GHz 1 MB L2 Cache
Launched Q4'13 2 1.33 GHz 1 MB L2 Cache
Launched Q4'13 2 1.75 GHz 1 MB L2 Cache
Launched Q4'13 2 1.46 GHz 1 MB L2 Cache
Launched Q4'13 1 1.46 GHz 512 KB L2 Cache
Launched Q4'13 4 1.91 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q2'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q2'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q2'14 4 1.49 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'14 4 1.49 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'14 4 1.59 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'14 4 1.46 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q3'13 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q3'13 4 1.50 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q3'13 4 1.46 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q3'13 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย