Beartooth Pass เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
Q4'12 Discontinued
Q3'12 Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA1155
Q2'12 Discontinued uATX Rack or Pedestal LGA1155
Q2'12 Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA1155
Q2'11 Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA1155
Q2'11 Discontinued microATX Rack or Pedestal LGA1155
Q2'12 Discontinued ATX 1U Rack LGA1155
Q2'12 Discontinued ATX 1U Rack LGA1155
Q2'12 Discontinued uATX 1U Rack LGA1155
Q2'11 Discontinued microATX 1U Rack LGA1155
Q2'11 Discontinued ATX 1U Rack LGA1155
Q2'11 Discontinued ATX 1U Rack LGA1155
Q2'12 Discontinued ATX 4U Pedestal LGA1155
Q2'12 Discontinued ATX 4U Pedestal LGA1155
Q2'12 Discontinued uATX 4U Pedestal LGA1155
Q2'11 Discontinued ATX 4U Pedestal LGA1155
Q2'11 Discontinued ATX 4U Pedestal LGA1155
Q2'11 Discontinued microATX 4U Pedestal LGA1155