Avoton เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
Q3'13 8 2.60 GHz 2.40 GHz 4 MB 20 W
Q3'13 2 2.00 GHz 1.70 GHz 1 MB 6 W
Q3'13 4 2.40 GHz 1.70 GHz 2 MB 9 W
Q3'13 4 2.60 GHz 2.40 GHz 2 MB 14 W
Q3'13 8 2.40 GHz 1.70 GHz 4 MB 12 W

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย