Avoton เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® C2350
(แคช 1M, 1.70 GHz)
Launched Q3'13 2 2.00 GHz 1.70 GHz 1 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® C2530
(แคช 2M, 1.70 GHz)
Launched Q3'13 4 2.40 GHz 1.70 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® C2550
(แคช 2M, 2.40 GHz)
Launched Q3'13 4 2.60 GHz 2.40 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® C2730
(แคช 4M, 1.70 GHz)
Launched Q3'13 8 2.40 GHz 1.70 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® C2750
(แคช 4M, 2.40 GHz)
Launched Q3'13 8 2.60 GHz 2.40 GHz 4 MB

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย