Westmere EP เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5607
(แคช 8M, 2.26 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'11 4 2.26 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5606
(แคช 8M, 2.13 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'11 4 2.13 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5603
(แคช 4M, 1.60 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'11 4 1.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5649
(แคช 12M, 2.53 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'11 6 2.93 GHz 2.53 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5647
(แคช 12M, 2.93 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'11 4 3.20 GHz 2.93 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5672
(แคช 12M, 3.20 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'11 4 3.60 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5687
(แคช 12M, 3.60 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'11 4 3.86 GHz 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5675
(แคช 12M, 3.06 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'11 6 3.46 GHz 3.06 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5690
(แคช 12M, 3.46 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'11 6 3.73 GHz 3.46 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W3670
(แคช 12M, 3.20 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q3'10 6 3.46 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5630
(แคช 12M, 2.13 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'10 4 2.40 GHz 2.13 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5645
(แคช 12M, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'10 6 2.67 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5618
(แคช 12M, 1.87 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'10 4 2.26 GHz 1.87 GHz 12 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5638
(แคช 12M, 2.00 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'10 6 2.40 GHz 2.00 GHz 12 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5677
(แคช 12M, 3.46 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'10 4 3.73 GHz 3.46 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5609
(แคช 12M, 1.86 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'10 4 1.86 GHz 1.86 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5680
(แคช 12M, 3.33 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'10 6 3.60 GHz 3.33 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5640
(แคช 12M, 2.26 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'10 6 2.80 GHz 2.26 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5620
(แคช 12M, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'10 4 2.66 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5630
(แคช 12M, 2.53 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'10 4 2.80 GHz 2.53 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5640
(แคช 12M, 2.66 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'10 4 2.93 GHz 2.66 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5650
(แคช 12M, 2.66 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'10 6 3.06 GHz 2.66 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5660
(แคช 12M, 2.80 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'10 6 3.20 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5670
(แคช 12M, 2.93 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'10 6 3.33 GHz 2.93 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5667
(แคช 12M, 3.06 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'10 4 3.46 GHz 3.06 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W3680
(แคช 12M, 3.33 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'10 6 3.60 GHz 3.33 GHz 12 MB Intel® Smart Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย