Nehalem EP เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
Q1'10 2 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'10 4 2.26 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q3'09 4 3.60 GHz 3.33 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q3'09 4 2.66 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 60 W
Q1'09 4 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'09 4 2.13 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 60 W
Q1'09 2 2.40 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 38 W
Q1'09 4 2.40 GHz 2.13 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 60 W
Q1'09 4 2.66 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'09 4 2.80 GHz 2.53 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'09 4 3.06 GHz 2.66 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'09 4 3.20 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'09 4 3.33 GHz 2.93 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'09 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q1'09 4 2.53 GHz 2.26 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'09 4 2.48 GHz 2.26 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 60 W
Q1'09 2 1.86 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'09 4 2.13 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 80 W

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย