Nehalem EP เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5503
(แคช 4M, 2.00 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'10 2 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5507
(แคช 4M, 2.26 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'10 4 2.26 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5530
(แคช 8M, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q3'09 4 2.66 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W5590
(แคช 8M, 3.33 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q3'09 4 3.60 GHz 3.33 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5530
(แคช 8M, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'09 4 2.66 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5540
(แคช 8M, 2.53 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'09 4 2.80 GHz 2.53 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5550
(แคช 8M, 2.66 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'09 4 3.06 GHz 2.66 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5560
(แคช 8M, 2.80 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'09 4 3.20 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5570
(แคช 8M, 2.93 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'09 4 3.33 GHz 2.93 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W5580
(แคช 8M, 3.20 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'09 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5520
(แคช 8M, 2.26 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'09 4 2.53 GHz 2.26 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5520
(แคช 8M, 2.26 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'09 4 2.48 GHz 2.26 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5504
(แคช 4M, 2.00 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'09 4 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5506
(แคช 4M, 2.13 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'09 4 2.13 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5508
(แคช 8M, 2.00 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'09 2 2.40 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5518
(แคช 8M, 2.13 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'09 4 2.40 GHz 2.13 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5506
(แคช 4M, 2.13 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'09 4 2.13 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5502
(แคช 4M, 1.86 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'09 2 1.86 GHz 4 MB Intel® Smart Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย