Cloverview เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z2520
(แคช 1M, 1.20 GHz)
Discontinued Q2'13 2 1.20 GHz 1 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z2580
(แคช 1M, 2.00 GHz)
Discontinued Q2'13 2 1 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z2560
(แคช 1M, 1.60 GHz)
Discontinued Q2'13 2 1 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z2760
(แคช 1M, 1.80 GHz)
Discontinued Q3'12 2 1.80 GHz 1 MB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย