Crystal Well เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
Discontinued Q3'14 4 4.00 GHz 2.80 GHz 6 MB
Discontinued Q3'14 4 3.70 GHz 2.50 GHz 6 MB
Discontinued Q3'14 4 3.40 GHz 2.20 GHz 6 MB
Discontinued Q2'14 4 3.30 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'14 4 3.60 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'13 4 3.80 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 4 3.60 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 4 3.50 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 4 3.20 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'13 4 3.70 GHz 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย