Crystal Well เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4980HQ
(แคช 6M, สูงสุด 4.00 GHz)
Discontinued Q3'14 4 4.00 GHz 2.80 GHz 6 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4870HQ
(แคช 6M, สูงสุด 3.70 GHz)
Discontinued Q3'14 4 3.70 GHz 2.50 GHz 6 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4770HQ
(แคช 6M, สูงสุด 3.40 GHz)
Discontinued Q3'14 4 3.40 GHz 2.20 GHz 6 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4760HQ
(แคช 6M, สูงสุด 3.30 GHz)
Discontinued Q2'14 4 3.30 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4860HQ
(แคช 6M, สูงสุด 3.60 GHz)
Discontinued Q1'14 4 3.60 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4960HQ
(แคช 6M, สูงสุด 3.80 GHz)
Discontinued Q4'13 4 3.80 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4950HQ
(แคช 6M, สูงสุด 3.60 GHz)
Discontinued Q3'13 4 3.60 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4850HQ
(แคช 6M, สูงสุด 3.50 GHz)
Discontinued Q3'13 4 3.50 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4750HQ
(แคช 6M, สูงสุด 3.20 GHz)
Discontinued Q3'13 4 3.20 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4770R
(แคช 6M, สูงสุด 3.90 GHz)
Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4570R
(แคช 4M, สูงสุด 3.20 GHz)
Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4670R แคช 4M, สูงสุด 3.70 GHz) Discontinued Q2'13 4 3.70 GHz 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย