Knights Landing เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
Discontinued Q2'16 64 1.50 GHz 1.30 GHz 32 MB L2 Cache
Discontinued Q2'16 64 1.50 GHz 1.30 GHz 32 MB L2 Cache
Discontinued Q2'16 68 1.60 GHz 1.40 GHz 34 MB L2 Cache
Discontinued Q4'16 64 1.50 GHz 1.30 GHz 32 MB L2 Cache
Discontinued Q4'16 64 1.50 GHz 1.30 GHz 32 MB L2 Cache
Discontinued Q4'16 68 1.60 GHz 1.40 GHz 34 MB L2 Cache
Discontinued Q4'16 72 1.70 GHz 1.50 GHz 36 MB L2 Cache
Discontinued Q4'16 72 1.70 GHz 1.50 GHz 36 MB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย