Cherry Trail เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® x5-Z8550
(แคช 2M, สูงสุด 2.40 GHz)
Launched Q1'16 4 1.44 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® x7-Z8750
(แคช 2M, สูงสุด 2.56 GHz)
Launched Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® x5-Z8330
(แคช 2M, สูงสุด 1.92 GHz)
Launched Q1'16 4 1.44 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® x5-Z8350
(แคช 2M, สูงสุด 1.92 GHz)
Launched Q1'16 4 1.44 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® x5-Z8500
(แคช 2M, สูงสุด 2.24 GHz)
Launched Q1'15 4 1.44 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® x7-Z8700
(แคช 2M, สูงสุด 2.40 GHz)
Launched Q1'15 4 1.60 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® x5-Z8300
(แคช 2M, สูงสุด 1.84 GHz)
Discontinued Q2'15 4 1.44 GHz 2 MB

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย