Penwell เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ClockSpeed แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z2420
(แคช 512K, สูงสุด 1.20 GHZ)
Discontinued Q1'13 1 512 KB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z2480
(แคช 512K, สูงสุด 2.00 GHz)
Discontinued Q3'12 1 512 KB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z2460
(แคช 512K, สูงสุด 1.60 GHz)
Discontinued Q2'12 1 512 KB Intel® Smart Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย