Stellarton เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® E645C
(แคช 512K, 1.0 GHz)
Discontinued Q4'10 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® E645CT
(แคช 512K, 1.0 GHz)
Discontinued Q4'10 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® E665C
(แคช 512K, 1.3 GHz)
Discontinued Q4'10 1 1.30 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® E665CT
(แคช 512K, 1.3 GHz)
Discontinued Q4'10 1 1.30 GHz 512 KB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย