ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4930MX Extreme Edition Launched Q2'13 4 3.90 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4940MX Extreme Edition Launched Q1'14 4 4.00 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4550U Launched Q3'13 2 3.00 GHz 1.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 5000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4770S Launched Q2'13 4 3.90 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4650U Launched Q3'13 2 3.30 GHz 1.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 5000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4770T Discontinued Q2'13 4 3.70 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4700HQ Launched Q2'13 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4700MQ Launched Q2'13 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4702HQ Launched Q2'13 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4800MQ Launched Q2'13 4 3.70 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4702MQ Launched Q2'13 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4900MQ Launched Q2'13 4 3.80 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4765T Discontinued Q2'13 4 3.00 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4700EC Launched Q1'14 4 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4500U Launched Q3'13 2 3.00 GHz 1.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4702EC Launched Q1'14 4 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4700EQ Launched Q2'13 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4770 Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4770K Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4770E Launched Q2'13 4 3.30 GHz 2.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4600U Launched Q3'13 2 3.30 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4610Y Launched Q3'13 2 2.90 GHz 1.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 4200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4558U Launched Q3'13 2 3.30 GHz 2.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® Iris® 5100
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4600M Launched Q4'13 2 3.60 GHz 2.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4771 Discontinued Q3'13 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4710MQ Launched Q2'14 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4712HQ Launched Q2'14 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4712MQ Launched Q2'14 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4720HQ Launched Q1'15 4 3.60 GHz 2.60 GHz 6 MB กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4722HQ Launched Q1'15 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4810MQ Launched Q1'14 4 3.80 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4710HQ Launched Q2'14 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4910MQ Launched Q1'14 4 3.90 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4790S Launched Q2'14 4 4.00 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4790T Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4610M Launched Q1'14 2 3.70 GHz 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4790 Discontinued Q2'14 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4785T Discontinued Q2'14 4 3.20 GHz 2.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4510U Launched Q2'14 2 3.10 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4578U Launched Q3'14 2 3.50 GHz 3.00 GHz 4 MB กราฟิก Intel® Iris® 5100
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4440S Discontinued Q3'13 4 3.30 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4250U Launched Q3'13 2 2.60 GHz 1.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 5000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4570 Discontinued Q2'13 4 3.60 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4260U Discontinued Q2'14 2 2.70 GHz 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 5000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4570S Launched Q2'13 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4350U Launched Q3'13 2 2.90 GHz 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 5000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4570T Discontinued Q2'13 2 3.60 GHz 2.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4360U Launched Q1'14 2 3.00 GHz 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 5000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4670 Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4430 Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4200H Launched Q4'13 2 3.40 GHz 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4430S Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4670K Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4440 Discontinued Q3'13 4 3.30 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4670S Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4200U Launched Q3'13 2 2.60 GHz 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4670T Discontinued Q2'13 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4570TE Launched Q2'13 2 3.30 GHz 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4300U Launched Q3'13 2 2.90 GHz 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4402EC Launched Q1'14 2 2.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4200Y Launched Q3'13 2 1.90 GHz 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 4200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4202Y Launched Q3'13 2 2.00 GHz 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 4200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4330M Launched Q4'13 2 3.50 GHz 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4400E Launched Q3'13 2 3.30 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4210Y Launched Q3'13 2 1.90 GHz 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 4200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4258U Launched Q3'13 2 2.90 GHz 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® Iris® 5100
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4300Y Launched Q3'13 2 2.30 GHz 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 4200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4288U Launched Q3'13 2 3.10 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® Iris® 5100
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4300M Launched Q4'13 2 3.30 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4302Y Launched Q3'13 2 2.30 GHz 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 4200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4402E Launched Q3'13 2 2.70 GHz 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4200M Launched Q4'13 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4460T Discontinued Q2'14 4 2.70 GHz 1.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4410E Launched Q2'14 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4590T Launched Q2'14 4 3.00 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4210H Launched Q3'14 2 3.50 GHz 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4422E Launched Q2'14 2 2.90 GHz 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4310M Launched Q1'14 2 3.40 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4460S Discontinued Q2'14 4 3.40 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4310U Launched Q1'14 2 3.00 GHz 2.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4340M Launched Q1'14 2 3.60 GHz 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4690 Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4220Y Launched Q2'14 2 2.00 GHz 1.60 GHz 3 MB กราฟิก Intel® HD 4200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4210M Launched Q2'14 2 3.20 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4690S Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4690T Discontinued Q2'14 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4210U Launched Q2'14 2 2.70 GHz 1.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4590 Discontinued Q2'14 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4590S Launched Q2'14 4 3.70 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4460 Discontinued Q2'14 4 3.40 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4308U Launched Q3'14 2 3.30 GHz 2.80 GHz 3 MB กราฟิก Intel® Iris® 5100
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4278U Launched Q3'14 2 3.10 GHz 2.60 GHz 3 MB กราฟิก Intel® Iris® 5100
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4000M Launched Q4'13 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4005U Launched Q3'13 2 1.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4010U Launched Q3'13 2 1.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4100U Launched Q3'13 2 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4010Y Launched Q3'13 2 1.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 4200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4158U Launched Q3'13 2 2.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® Iris® 5100
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4012Y Launched Q3'13 2 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 4200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4020Y Launched Q3'13 2 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 4200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4100M Launched Q4'13 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4100E Launched Q3'13 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4102E Launched Q3'13 2 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4150T Discontinued Q2'14 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4160 Discontinued Q3'14 2 3.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4130 Discontinued Q3'13 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4160T Discontinued Q3'14 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4130T Discontinued Q3'13 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4170 Discontinued Q1'15 2 3.70 GHz 3 MB กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4110M Launched Q2'14 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4350 Discontinued Q2'14 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4330TE Launched Q3'13 2 2.40 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4350T Launched Q2'14 2 3.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4330 Launched Q3'13 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4150 Discontinued Q2'14 2 3.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4360 Launched Q2'14 2 3.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4330T Discontinued Q3'13 2 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4360T Discontinued Q3'14 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4340 Discontinued Q3'13 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4370 Discontinued Q3'14 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4110E Launched Q2'14 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4112E Launched Q2'14 2 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4030U Launched Q2'14 2 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4025U Launched Q2'14 2 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4030Y Launched Q2'14 2 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 4200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4120U Launched Q2'14 2 2.00 GHz 3 MB กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4340TE Launched Q2'14 2 2.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4370T Discontinued Q1'15 2 3.30 GHz 4 MB กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4170T Discontinued Q1'15 2 3.20 GHz 3 MB กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G3220 Discontinued Q3'13 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G3220T Discontinued Q3'13 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G3420 Launched Q3'13 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G3320TE Launched Q3'13 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G3420T Discontinued Q3'13 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G3430 Discontinued Q3'13 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G3440 Discontinued Q2'14 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G3440T Discontinued Q2'14 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G3240 Discontinued Q2'14 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G3240T Discontinued Q2'14