ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4930MX Extreme Edition
(แคช 8M, สูงสุด 3.90 GHz)
Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4940MX Extreme Edition
(แคช 8M, สูงสุด 4.00 GHz)
Discontinued Q1'14 4 4.00 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4550U
(แคช 4M, สูงสุด 3.00 GHz)
Discontinued Q3'13 2 3.00 GHz 1.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 5000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4770S
(แคช 8M, สูงสุด 3.90 GHz)
Launched Q2'13 4 3.90 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4650U
(แคช 4M, สูงสุด 3.30 GHz)
Launched Q3'13 2 3.30 GHz 1.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 5000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4770T
(แคช 8M, สูงสุด 3.70 GHz)
Discontinued Q2'13 4 3.70 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4700HQ
(แคช 6M, สูงสุด 3.40 GHz)
Discontinued Q2'13 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4700MQ
(แคช 6M, สูงสุด 3.40 GHz)
Discontinued Q2'13 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4702HQ
(แคช 6M, สูงสุด 3.20 GHz)
Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4800MQ
(แคช 6M, สูงสุด 3.70 GHz)
Discontinued Q2'13 4 3.70 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4702MQ
(แคช 6M, สูงสุด 3.20 GHz)
Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4900MQ
(แคช 8M, สูงสุด 3.80 GHz)
Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4765T
(แคช 8M, สูงสุด 3.00 GHz)
Discontinued Q2'13 4 3.00 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4700EC
(แคช 8M, สูงสุด 2.70 GHz)
Launched Q1'14 4 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4500U
(แคช 4M, สูงสุด 3.00 GHz)
Discontinued Q3'13 2 3.00 GHz 1.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4702EC
(แคช 8M, สูงสุด 2.00 GHz)
Launched Q1'14 4 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4700EQ
(แคช 6M, สูงสุด 3.40 GHz)
Launched Q2'13 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4770
(แคช 8M, สูงสุด 3.90 GHz)
Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4770K
(แคช 8M, สูงสุด 3.90 GHz)
Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4770E
(แคช 8M, สูงสุด 3.30 GHz)
Launched Q2'13 4 3.30 GHz 2.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4600U
(แคช 4M, สูงสุด 3.30 GHz)
Discontinued Q3'13 2 3.30 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4610Y
(แคช 4M, สูงสุด 2.90 GHz)
Discontinued Q3'13 2 2.90 GHz 1.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 4200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4558U
(แคช 4M, สูงสุด 3.30 GHz)
Discontinued Q3'13 2 3.30 GHz 2.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® Iris® 5100
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4600M
(แคช 4M, สูงสุด 3.60 GHz)
Discontinued Q4'13 2 3.60 GHz 2.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4771
(แคช 8M, สูงสุด 3.90 GHz)
Discontinued Q3'13 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4710MQ
(แคช 6M, สูงสุด 3.50 GHz)
Discontinued Q2'14 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4712HQ
(แคช 6M, สูงสุด 3.30 GHz)
Discontinued Q2'14 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4712MQ
(แคช 6M, สูงสุด 3.30 GHz)
Discontinued Q2'14 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4720HQ
(แคช 6M, สูงสุด 3.60 GHz)
Discontinued Q1'15 4 3.60 GHz 2.60 GHz 6 MB กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4722HQ
(แคช 6M, สูงสุด 3.40 GHz)
Discontinued Q1'15 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4810MQ
(แคช 6M, สูงสุด 3.80 GHz)
Discontinued Q1'14 4 3.80 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4710HQ
(แคช 6M, สูงสุด 3.50 GHz)
Discontinued Q2'14 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4910MQ
(แคช 8M, สูงสุด 3.90 GHz)
Discontinued Q1'14 4 3.90 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4790S
(แคช 8M, สูงสุด 4.00 GHz)
Launched Q2'14 4 4.00 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4790T
(แคช 8M, สูงสุด 3.90 GHz)
Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4610M
(แคช 4M, สูงสุด 3.70 GHz)
Discontinued Q1'14 2 3.70 GHz 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4790
(แคช 8M, สูงสุด 4.00 GHz)
Discontinued Q2'14 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4785T
(แคช 8M, สูงสุด 3.20 GHz)
Discontinued Q2'14 4 3.20 GHz 2.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4510U
(แคช 4M, สูงสุด 3.10 GHz)
Discontinued Q2'14 2 3.10 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4578U
(แคช 4M, สูงสุด 3.50 GHz)
Discontinued Q3'14 2 3.50 GHz 3.00 GHz 4 MB กราฟิก Intel® Iris® 5100
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4440S
(แคช 6M, สูงสุด 3.30 GHz)
Discontinued Q3'13 4 3.30 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4250U
(แคช 3M, สูงสุด 2.60 GHz)
Discontinued Q3'13 2 2.60 GHz 1.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 5000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4570
(แคช 6M, สูงสุด 3.60 GHz)
Discontinued Q2'13 4 3.60 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4260U
(แคช 3M, สูงสุด 2.70 GHz)
Discontinued Q2'14 2 2.70 GHz 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 5000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4570S
(แคช 6M, สูงสุด 3.60 GHz)
Launched Q2'13 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4350U
(แคช 3M, สูงสุด 2.90 GHz)
Discontinued Q3'13 2 2.90 GHz 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 5000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4570T
(แคช 4M, สูงสุด 3.60 GHz)
Discontinued Q2'13 2 3.60 GHz 2.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4360U
(แคช 3M, สูงสุด 3.00 GHz)
Discontinued Q1'14 2 3.00 GHz 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 5000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4670
(แคช 6M, สูงสุด 3.80 GHz)
Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4430
(แคช 6M, สูงสุด 3.20 GHz)
Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4200H
(แคช 3M, สูงสุด 3.40 GHz)
Discontinued Q4'13 2 3.40 GHz 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4430S
(แคช 6M, สูงสุด 3.20 GHz)
Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4670K
(แคช 6M, สูงสุด 3.80 GHz)
Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4440
(แคช 6M, สูงสุด 3.30 GHz)
Discontinued Q3'13 4 3.30 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4670S
(แคช 6M, สูงสุด 3.80 GHz)
Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4200U
(แคช 3M, สูงสุด 2.60 GHz)
Discontinued Q3'13 2 2.60 GHz 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4670T
(แคช 6M, สูงสุด 3.30 GHz)
Discontinued Q2'13 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4570TE
(แคช 4M, สูงสุด 3.30 GHz)
Launched Q2'13 2 3.30 GHz 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4300U
(แคช 3M, สูงสุด 2.90 GHz)
Launched Q3'13 2 2.90 GHz 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4402EC
(แคช 4M, สูงสุด 2.50 GHz)
Launched Q1'14 2 2.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4200Y
(แคช 3M, สูงสุด 1.90 GHz)
Discontinued Q3'13 2 1.90 GHz 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 4200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4202Y
(แคช 3M, สูงสุด 2.00 GHz)
Discontinued Q3'13 2 2.00 GHz 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 4200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4330M
(แคช 3M, สูงสุด 3.50 GHz)
Discontinued Q4'13 2 3.50 GHz 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4400E
(แคช 3M, สูงสุด 3.30 GHz)
Launched Q3'13 2 3.30 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4210Y
(แคช 3M, สูงสุด 1.90 GHz)
Discontinued Q3'13 2 1.90 GHz 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 4200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4258U
(แคช 3M, สูงสุด 2.90 GHz)
Discontinued Q3'13 2 2.90 GHz 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® Iris® 5100
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4300Y
(แคช 3M, สูงสุด 2.30 GHz)
Discontinued Q3'13 2 2.30 GHz 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 4200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4288U
(แคช 3M, สูงสุด 3.10 GHz)
Discontinued Q3'13 2 3.10 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® Iris® 5100
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4300M
(แคช 3M, สูงสุด 3.30 GHz)
Discontinued Q4'13 2 3.30 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4302Y
(แคช 3M, สูงสุด 2.30 GHz)
Discontinued Q3'13 2 2.30 GHz 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 4200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4402E
(แคช 3M, สูงสุด 2.70 GHz)
Launched Q3'13 2 2.70 GHz 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4200M
(แคช 3M, สูงสุด 3.10 GHz)
Discontinued Q4'13 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4460T
(แคช 6M, สูงสุด 2.70 GHz)
Discontinued Q2'14 4 2.70 GHz 1.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4410E
(แคช 3M, สูงสุด 2.90 GHz)
Launched Q2'14 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4590T
(แคช 6M, สูงสุด 3.00 GHz)
Launched Q2'14 4 3.00 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4210H
(แคช 3M, สูงสุด 3.50 GHz)
Discontinued Q3'14 2 3.50 GHz 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4422E
(แคช 3M, สูงสุด 2.90 GHz)
Launched Q2'14 2 2.90 GHz 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4310M
(แคช 3M, สูงสุด 3.40 GHz)
Discontinued Q1'14 2 3.40 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4460S
(แคช 6M, สูงสุด 3.40 GHz)
Discontinued Q2'14 4 3.40 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4310U
(แคช 3M, สูงสุด 3.00 GHz)
Discontinued Q1'14 2 3.00 GHz 2.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4340M
(แคช 3M, สูงสุด 3.60 GHz)
Discontinued Q1'14 2 3.60 GHz 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4690
(แคช 6M, สูงสุด 3.90 GHz)
Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4220Y
(แคช 3M, สูงสุด 2.00 GHz)
Discontinued Q2'14 2 2.00 GHz 1.60 GHz 3 MB กราฟิก Intel® HD 4200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4210M
(แคช 3M, สูงสุด 3.20 GHz)
Discontinued Q2'14 2 3.20 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4690S
(แคช 6M, สูงสุด 3.90 GHz)
Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4690T
(แคช 6M, สูงสุด 3.50 GHz)
Discontinued Q2'14 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4210U
(แคช 3M, สูงสุด 2.70 GHz)
Discontinued Q2'14 2 2.70 GHz 1.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4590
(แคช 6M, สูงสุด 3.70 GHz)
Discontinued Q2'14 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4590S
(แคช 6M, สูงสุด 3.70 GHz)
Launched Q2'14 4 3.70 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4460
(แคช 6M, สูงสุด 3.40 GHz)
Discontinued Q2'14 4 3.40 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4308U
(แคช 3M, สูงสุด 3.30 GHz)
Discontinued Q3'14 2 3.30 GHz 2.80 GHz 3 MB กราฟิก Intel® Iris® 5100
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4278U
(แคช 3M, สูงสุด 3.10 GHz)
Discontinued Q3'14 2 3.10 GHz 2.60 GHz 3 MB กราฟิก Intel® Iris® 5100
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4000M
(แคช 3M, 2.40 GHz)
Discontinued Q4'13 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4005U
(แคช 3M, 1.70 GHz)
Discontinued Q3'13 2 1.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4010U
(แคช 3M, 1.70 GHz)
Launched Q3'13 2 1.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4100U
(แคช 3M, 1.80 GHz)
Discontinued Q3'13 2 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4010Y
(แคช 3M, 1.30 GHz)
Discontinued Q3'13 2 1.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 4200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4158U
(แคช 3M, 2.00 GHz)
Discontinued Q3'13 2 2.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® Iris® 5100
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4012Y
(แคช 3M, 1.50 GHz)
Discontinued Q3'13 2 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 4200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4020Y
(แคช 3M, 1.50 GHz)
Discontinued Q3'13 2 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 4200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4100M
(แคช 3M, 2.50 GHz)
Discontinued Q4'13 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4100E
(แคช 3M, 2.40 GHz)
Launched Q3'13 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4102E
(แคช 3M, 1.60 GHz)
Launched Q3'13 2 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4150T
(แคช 3M, 3.00 GHz)
Discontinued Q2'14 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4160
(แคช 3M, 3.60 GHz)
Discontinued Q3'14 2 3.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4130
(แคช 3M, 3.40 GHz)
Discontinued Q3'13 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4160T
(แคช 3M, 3.10 GHz)
Discontinued Q3'14 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4130T
(แคช 3M, 2.90 GHz)
Discontinued Q3'13 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4170
(แคช 3M, 3.70 GHz)
Discontinued Q1'15 2 3.70 GHz 3 MB กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4110M
(แคช 3M, 2.60 GHz)
Discontinued Q2'14 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4350
(แคช 4M, 3.60 GHz)
Discontinued Q2'14 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4330TE
(แคช 4M, 2.40 GHz)
Launched Q3'13 2 2.40 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4350T
(แคช 4M, 3.10 GHz)
Launched Q2'14 2 3.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4330
(แคช 4M, 3.50 GHz)
Launched Q3'13 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4150
(แคช 3M, 3.50 GHz)
Discontinued Q2'14 2 3.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4360
(แคช 4M, 3.70 GHz)
Launched Q2'14 2 3.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4330T
(แคช 4M, 3.00 GHz)
Discontinued Q3'13 2 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4360T
(แคช 4M, 3.20 GHz)
Discontinued Q3'14 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4340
(แคช 4M, 3.60 GHz)
Discontinued Q3'13 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4370
(แคช 4M, 3.80 GHz)
Discontinued Q3'14 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4110E
(แคช 3M, 2.60 GHz)
Launched Q2'14 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4112E
(แคช 3M, 1.80 GHz)
Launched Q2'14 2 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4030U
(แคช 3M, 1.90 GHz)
Discontinued Q2'14 2 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4025U
(แคช 3M, 1.90 GHz)
Discontinued Q2'14 2 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4030Y
(แคช 3M, 1.60 GHz)
Discontinued Q2'14 2 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 4200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4120U
(แคช 3M, 2.00 GHz)
Discontinued Q2'14 2 2.00 GHz 3 MB กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4340TE
(แคช 4M, 2.60 GHz)
Launched Q2'14 2 2.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4370T
(แคช 4M, 3.30 GHz)
Discontinued Q1'15 2 3.30 GHz 4 MB กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4170T
(แคช 3M, 3.20 GHz)
Discontinued Q1'15 2 3.20 GHz 3 MB กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8860 v3
(แคช 40M, 2.20 GHz)
Launched Q2'15 16 3.20 GHz 2.20 GHz 40 MB Last Level Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8867 v3
(แคช 45M, 2.50 GHz)
Launched Q2'15 16 3.30 GHz 2.50 GHz 45 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8870 v3
(แคช 45M, 2.10 GHz)
Launched Q2'15