ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
Q4'18 4 2.00 GHz 6 MB 45 W
Q3'17 8 2.70 GHz 2.30 GHz 12 MB 65 W
Q3'17 6 2.70 GHz 2.10 GHz 9 MB 45 W
Q3'17 4 2.20 GHz 1.60 GHz 6 MB 35 W
Q3'17 8 2.50 GHz 1.90 GHz 12 MB 45 W
Q3'17 4 2.60 GHz 2.00 GHz 6 MB 45 W
Q2'16 12 2.10 GHz 1.50 GHz 18 MB 45 W
Q2'16 4 1.30 GHz 1.30 GHz 6 MB 20 W
Q2'16 8 2.20 GHz 1.60 GHz 12 MB 35 W
Q1'16 12 2.70 GHz 2.10 GHz 18 MB 65 W
Q1'16 12 2.10 GHz 1.50 GHz 18 MB 45 W
Q1'16 16 2.10 GHz 1.30 GHz 24 MB 45 W
Q1'16 16 2.10 GHz 1.30 GHz 24 MB 45 W
Q4'15 8 2.30 GHz 1.70 GHz 12 MB 35 W
Q4'15 6 2.50 GHz 1.90 GHz 9 MB 35 W
Q4'15 8 2.70 GHz 2.10 GHz 12 MB 45 W
Q4'15 4 2.20 GHz 2.20 GHz 6 MB 35 W
Q4'15 4 2.70 GHz 2.40 GHz 6 MB 45 W
Q4'15 6 2.70 GHz 2.20 GHz 9 MB 45 W
Q4'15 8 2.60 GHz 2.00 GHz 12 MB 45 W
Q4'15 4 2.70 GHz 2.20 GHz 6 MB 35 W
Q1'15 4 2.60 GHz 2.20 GHz 6 MB 45 W
Q1'15 8 2.60 GHz 2.00 GHz 12 MB 45 W
Q1'17 24 3.40 GHz 2.40 GHz 60 MB 165 W
Q2'16 24 3.40 GHz 2.20 GHz 60 MB 165 W
Q2'16 4 3.50 GHz 3.20 GHz 60 MB 140 W
Q2'16 22 3.30 GHz 2.20 GHz 55 MB 150 W
Q2'16 18 3.20 GHz 2.20 GHz 45 MB 140 W
Q2'16 8 2.10 GHz 20 MB 115 W
Q2'16 10 3.50 GHz 2.80 GHz 60 MB 165 W
Q2'16 20 3.00 GHz 2.10 GHz 50 MB 140 W
Q2'16 18 3.30 GHz 2.40 GHz 45 MB 165 W
Q2'16 14 2.80 GHz 2.00 GHz 35 MB 115 W
Q2'16 10 2.00 GHz 25 MB 115 W
Q2'16 16 2.80 GHz 2.10 GHz 40 MB 115 W
04'16 22 3.60 GHz 2.20 GHz 55 MB 145 W
04'16 22 3.60 GHz 2.40 GHz 55 MB 145 W
Q2'16 10 1.80 GHz 1.80 GHz 25 MB 105 W
Q2'16 18 3.00 GHz 2.20 GHz 45 MB 135 W
Q2'16 8 3.20 GHz 2.50 GHz 30 MB 135 W
Q2'16 14 2.80 GHz 2.20 GHz 35 MB 105 W
Q2'16 16 3.00 GHz 2.20 GHz 40 MB 120 W
Q2'16 12 2.60 GHz 2.10 GHz 30 MB 105 W
Q2'16 10 3.20 GHz 2.60 GHz 25 MB 135 W
Q2'16 10 2.60 GHz 2.10 GHz 25 MB 105 W
Q2'16 14 2.20 GHz 1.80 GHz 35 MB 75 W
Q2'16 22 3.00 GHz 2.20 GHz 55 MB 135 W
Q2'16 6 4.00 GHz 3.60 GHz 15 MB 140 W
Q2'16 4 3.80 GHz 3.50 GHz 10 MB 140 W
Q2'16 8 4.00 GHz 3.40 GHz 20 MB 140 W
Q2'16 4 4.00 GHz 3.70 GHz 10 MB 140 W
Q2'16 8 3.80 GHz 3.20 GHz 20 MB 140 W
Q1'16 12 3.50 GHz 3.00 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 160 W
Q1'16 14 2.50 GHz 1.70 GHz 35 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'16 20 3.60 GHz 2.20 GHz 50 MB Intel® Smart Cache 135 W
Q1'16 14 3.30 GHz 2.40 GHz 35 MB Intel® Smart Cache 120 W
Q1'16 18 3.60 GHz 2.30 GHz 45 MB Intel® Smart Cache 145 W
Q1'16 14 2.50 GHz 1.80 GHz 35 MB Intel® Smart Cache 75 W
Q1'16 16 3.00 GHz 2.10 GHz 40 MB Intel® Smart Cache 120 W
Q1'16 12 2.90 GHz 2.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q1'16 16 3.60 GHz 2.60 GHz 40 MB Intel® Smart Cache 145 W
Q1'16 18 3.30 GHz 2.10 GHz 45 MB Intel® Smart Cache 120 W
Q1'16 22 3.60 GHz 2.20 GHz 55 MB Intel® Smart Cache 145 W
Q1'16 14 3.50 GHz 2.60 GHz 35 MB Intel® Smart Cache 135 W
Q1'16 14 2.80 GHz 2.30 GHz 35 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q1'16 14 3.20 GHz 2.00 GHz 35 MB 105 W
Q1'16 12 2.40 GHz 1.90 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 75 W
Q1'16 10 3.20 GHz 2.20 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 75 W
Q1'16 4 3.70 GHz 3.50 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 135 W
Q1'16 10 3.40 GHz 2.40 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 90 W
Q1'16 10 2.90 GHz 1.80 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 55 W
Q1'16 8 3.60 GHz 3.20 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 135 W
Q1'16 4 3.20 GHz 2.60 GHz 10 MB Intel® Smart Cache 85 W
Q1'16 10 3.10 GHz 2.20 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 85 W
Q1'16 8 1.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 85 W
Q1'16 6 1.70 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 85 W
Q1'16 8 3.00 GHz 2.10 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 85 W
Q1'16 8 1.70 GHz 1.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 50 W
Q1'16 6 3.70 GHz 3.40 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 135 W
Q2'15 4 3.20 GHz 1.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 47 W
Q2'15 4 3.30 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 47 W
Q2'15 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB 35 W
Q2'15 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB 65 W
Q2'15 4 3.80 GHz 3.50 GHz 6 MB 95 W
Q2'15 4 3.80 GHz 2.90 GHz 6 MB 47 W
Q2'15 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB 65 W
Q2'15 4 3.50 GHz 2.70 GHz 6 MB 47 W
Q2'15 4 3.40 GHz 2.50 GHz 6 MB 47 W
Q2'15 4 3.80 GHz 3.30 GHz 6 MB 65 W
Q2'15 4 3.60 GHz 2.70 GHz 6 MB 47 W
Q2'15 4 3.40 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 47 W
Q2'15 4 3.40 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 47 W
Q1'15 2 3.20 GHz 2.60 GHz 4 MB 15 W
Q1'15 2 3.10 GHz 2.20 GHz 4 MB 15 W
Q1'15 2 3.00 GHz 2.40 GHz 4 MB 15 W
Q1'15 2 3.00 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q1'15 2 3.40 GHz 3.10 GHz 4 MB 28 W
Q2'15 2 3.50 GHz 3.10 GHz 4 MB 47 W
Q2'15 4 3.30 GHz 2.80 GHz 4 MB 65 W
Q2'15 4 3.60 GHz 3.10 GHz 4 MB 65 W
Q2'15 4 3.60 GHz 3.10 GHz 4 MB 65 W
Q1'15 2 2.70 GHz 2.20 GHz 3 MB 15 W
Q1'15 2 2.90 GHz 2.30 GHz 3 MB 15 W
Q1'15 2 2.70 GHz 1.60 GHz 3 MB 15 W
Q1'15 2 3.10 GHz 2.70 GHz 3 MB 28 W
Q1'15 2 3.30 GHz 2.90 GHz 3 MB 28 W
Q1'15 2 2.90 GHz 1.80 GHz 3 MB 15 W
Q1'15 2 2.10 GHz 3 MB 15 W
Q1'15 2 2.20 GHz 3 MB 15 W
Q1'15 2 2.00 GHz 3 MB 15 W
Q1'15 2 2.10 GHz 3 MB 15 W
Q1'15 2 2.50 GHz 3 MB 28 W
Q4'14 2 2.40 GHz 900 MHz 4 MB 4.5 W
Q4'14 2 2.60 GHz 1.10 GHz 4 MB 4.5 W
Q4'14 2 2.90 GHz 1.20 GHz 4 MB 4.5 W
Q4'14 2 2.00 GHz 800 MHz 4 MB 4.5 W
Q3'14 2 2.00 GHz 800 MHz 4 MB 4.5 W
Q3'14 2 2.00 GHz 800 MHz 4 MB 4.5 W
Q3'14 2