ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5500U Launched Q1'15 2 3.00 GHz 2.40 GHz 4 MB กราฟิก Intel® HD 5500
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5600U Launched Q1'15 2 3.20 GHz 2.60 GHz 4 MB กราฟิก Intel® HD 5500
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5550U Launched Q1'15 2 3.00 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 6000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5557U Launched Q1'15 2 3.40 GHz 3.10 GHz 4 MB กราฟิก Intel® Iris® 6100
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5650U Launched Q1'15 2 3.10 GHz 2.20 GHz 4 MB กราฟิก Intel® HD 6000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5775R Discontinued Q2'15 4 3.80 GHz 3.30 GHz 6 MB กราฟิก Intel® Iris® Pro 6200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5850HQ Launched Q2'15 4 3.60 GHz 2.70 GHz 6 MB กราฟิก Intel® Iris® Pro 6200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5950HQ Launched Q2'15 4 3.80 GHz 2.90 GHz 6 MB กราฟิก Intel® Iris® Pro 6200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5700EQ Launched Q2'15 4 3.40 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5775C Launched Q2'15 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB กราฟิก Intel® Iris® Pro 6200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5850EQ Launched Q2'15 4 3.40 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® Iris® Pro 6200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5700HQ Launched Q2'15 4 3.50 GHz 2.70 GHz 6 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5750HQ Launched Q2'15 4 3.40 GHz 2.50 GHz 6 MB กราฟิก Intel® Iris® Pro 6200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-5200U Launched Q1'15 2 2.70 GHz 2.20 GHz 3 MB กราฟิก Intel® HD 5500
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-5300U Launched Q1'15 2 2.90 GHz 2.30 GHz 3 MB กราฟิก Intel® HD 5500
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-5287U Launched Q1'15 2 3.30 GHz 2.90 GHz 3 MB กราฟิก Intel® Iris® 6100
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-5350U Launched Q1'15 2 2.90 GHz 1.80 GHz 3 MB กราฟิก Intel® HD 6000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-5250U Launched Q1'15 2 2.70 GHz 1.60 GHz 3 MB กราฟิก Intel® HD 6000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-5257U Launched Q1'15 2 3.10 GHz 2.70 GHz 3 MB กราฟิก Intel® Iris® 6100
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-5350H Launched Q2'15 2 3.50 GHz 3.10 GHz 4 MB กราฟิก Intel® Iris® Pro 6200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-5575R Discontinued Q2'15 4 3.30 GHz 2.80 GHz 4 MB กราฟิก Intel® Iris® Pro 6200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-5675R Discontinued Q2'15 4 3.60 GHz 3.10 GHz 4 MB กราฟิก Intel® Iris® Pro 6200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-5675C Launched Q2'15 4 3.60 GHz 3.10 GHz 4 MB กราฟิก Intel® Iris® Pro 6200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-5005U Launched Q1'15 2 2.00 GHz 3 MB กราฟิก Intel® HD 5500
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-5010U Launched Q1'15 2 2.10 GHz 3 MB กราฟิก Intel® HD 5500
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-5015U Launched Q1'15 2 2.10 GHz 3 MB กราฟิก Intel® HD 5500
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-5020U Launched Q1'15 2 2.20 GHz 3 MB กราฟิก Intel® HD 5500
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-5157U Launched Q1'15 2 2.50 GHz 3 MB กราฟิก Intel® Iris® 6100
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ M-5Y10 Launched Q3'14 2 2.00 GHz 800 MHz 4 MB กราฟิก Intel® HD 5300
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ M-5Y10a Launched Q3'14 2 2.00 GHz 800 MHz 4 MB กราฟิก Intel® HD 5300
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ M-5Y70 Launched Q3'14 2 2.60 GHz 1.10 GHz 4 MB กราฟิก Intel® HD 5300
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ M-5Y71 Launched Q4'14 2 2.90 GHz 1.20 GHz 4 MB กราฟิก Intel® HD 5300
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ M-5Y31 Launched Q4'14 2 2.40 GHz 900 MHz 4 MB กราฟิก Intel® HD 5300
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ M-5Y51 Launched Q4'14 2 2.60 GHz 1.10 GHz 4 MB กราฟิก Intel® HD 5300
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ M-5Y10c Launched Q4'14 2 2.00 GHz 800 MHz 4 MB กราฟิก Intel® HD 5300
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D1517 Launched Q4'15 4 2.20 GHz 1.60 GHz 6 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D1508 Launched Q4'15 2 2.60 GHz 2.20 GHz 3 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D1519 Launched Q2'16 4 2.10 GHz 1.50 GHz 6 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D1509 Launched Q4'15 2 1.50 GHz 3 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D1507 Launched Q4'15 2 1.20 GHz 3 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 3805U Launched Q1'15 2 1.90 GHz 2 MB กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่ห้า
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 3825U Launched Q1'15 2 1.90 GHz 2 MB กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่ห้า
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 3205U Launched Q1'15 2 1.50 GHz 2 MB กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่ห้า
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 3215U Launched Q2'15 2 1.70 GHz 2 MB กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่ห้า
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 3755U Launched Q1'15 2 1.70 GHz 2 MB กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่ห้า
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 3765U Launched Q2'15 2 1.90 GHz 2 MB กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่ห้า
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8890 v4 Launched Q2'16 24 3.40 GHz 2.20 GHz 60 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8893 v4 Launched Q2'16 4 3.50 GHz 3.20 GHz 60 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8880 v4 Launched Q2'16 22 3.30 GHz 2.20 GHz 55 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4830 v4 Launched Q2'16 14 2.80 GHz 2.00 GHz 35 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8860 v4 Launched Q2'16 18 3.20 GHz 2.20 GHz 45 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4809 v4 Launched Q2'16 8 2.10 GHz 20 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8870 v4 Launched Q2'16 20 3.00 GHz 2.10 GHz 50 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4820 v4 Launched Q2'16 10 2.00 GHz 25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8891 v4 Launched Q2'16 10 3.50 GHz 2.80 GHz 60 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8867 v4 Launched Q2'16 18 3.30 GHz 2.40 GHz 45 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4850 v4 Launched Q2'16 16 2.80 GHz 2.10 GHz 40 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8894 v4 Launched Q1'17 24 3.40 GHz 2.40 GHz 60 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2687W v4 Launched Q1'16 12 3.50 GHz 3.00 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2695 v4 Launched Q1'16 18 3.30 GHz 2.10 GHz 45 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2690 v4 Launched Q1'16 14 3.50 GHz 2.60 GHz 35 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2699 v4 Launched Q1'16 22 3.60 GHz 2.20 GHz 55 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2650L v4 Launched Q1'16 14 2.50 GHz 1.70 GHz 35 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2658 v4 Launched Q1'16 14 2.80 GHz 2.30 GHz 35 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2698 v4 Launched Q1'16 20 3.60 GHz 2.20 GHz 50 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2660 v4 Launched Q1'16 14 3.20 GHz 2.00 GHz 35 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2680 v4 Launched Q1'16 14 3.30 GHz 2.40 GHz 35 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2697 v4 Launched Q1'16 18 3.60 GHz 2.30 GHz 45 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2683 v4 Launched Q1'16 16 3.00 GHz 2.10 GHz 40 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2628L v4 Launched Q1'16 12 2.40 GHz 1.90 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2650 v4 Launched Q1'16 12 2.90 GHz 2.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2697A v4 Launched Q1'16 16 3.60 GHz 2.60 GHz 40 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2648L v4 Launched Q1'16 14 2.50 GHz 1.80 GHz 35 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-1660 v4 Launched Q2'16 8 3.80 GHz 3.20 GHz 20 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2620 v4 Launched Q1'16 8 3.00 GHz 2.10 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-1630 v4 Launched Q2'16 4 4.00 GHz 3.70 GHz 10 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2630L v4 Launched Q1'16 10 2.90 GHz 1.80 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2608L v4 Launched Q1'16 8 1.70 GHz 1.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2667 v4 Launched Q1'16 8 3.60 GHz 3.20 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2643 v4 Launched Q1'16 6 3.70 GHz 3.40 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2623 v4 Launched Q1'16 4 3.20 GHz 2.60 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2609 v4 Launched Q1'16 8 1.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2630 v4 Launched Q1'16 10 3.10 GHz 2.20 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-1620 v4 Launched Q2'16 4 3.80 GHz 3.50 GHz 10 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2618L v4 Launched Q1'16 10 3.20 GHz 2.20 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-1680 v4 Launched Q2'16 8 4.00 GHz 3.40 GHz 20 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2637 v4 Launched Q1'16 4 3.70 GHz 3.50 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2603 v4 Launched Q1'16 6 1.70 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2640 v4 Launched Q1'16 10 3.40 GHz 2.40 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-1650 v4 Launched Q2'16 6 4.00 GHz 3.60 GHz 15 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4627 v4 Launched Q2'16 10 3.20 GHz 2.60 GHz 25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4610 v4 Launched Q2'16 10 1.80 GHz 1.80 GHz 25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4620 v4 Launched Q2'16 10 2.60 GHz 2.10 GHz 25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4628L v4 Launched Q2'16 14 2.20 GHz 1.80 GHz 35 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4660 v4 Launched Q2'16 16 3.00 GHz 2.20 GHz 40 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4640 v4 Launched Q2'16 12 2.60 GHz 2.10 GHz 30 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4669 v4 Launched Q2'16 22 3.00 GHz 2.20 GHz 55 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4667 v4 Launched Q2'16 18 3.00 GHz 2.20 GHz 45 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4655 v4 Launched Q2'16 8 3.20 GHz 2.50 GHz 30 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4650 v4 Launched Q2'16 14 2.80 GHz 2.20 GHz 35 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2699A v4 Launched 04'16 22 3.60 GHz 2.40 GHz 55 MB
Intel® Xeon® Processor E5-2699R v4 Launched 04'16 22 3.60 GHz 2.20 GHz 55 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1265L v4 Launched Q2'15 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1285L v4 Launched Q2'15 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1258L v4 Launched Q2'15 4 3.20 GHz 1.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1278L v4 Launched Q2'15 4 3.30 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1285 v4 Launched Q2'15 4 3.80 GHz 3.50 GHz 6 MB
Intel® Xeon® Processor D-1533N Launched Q3'17 6 2.70 GHz 2.10 GHz 9 MB
Intel® Xeon® Processor D-1513N Launched Q3'17 4 2.20 GHz 1.60 GHz 6 MB
Intel® Xeon® Processor D-1543N Launched Q3'17 8 2.50 GHz 1.90 GHz 12 MB
Intel® Xeon® Processor D-1523N Launched Q3'17 4 2.60 GHz 2.00 GHz 6 MB
Intel® Xeon® Processor D-1553N Launched Q3'17 8 2.70 GHz 2.30 GHz 12 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1520 Launched Q1'15 4 2.60 GHz 2.20 GHz 6 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1540 Launched Q1'15 8 2.60 GHz 2.00 GHz 12 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1528 Launched Q4'15 6 2.50 GHz 1.90 GHz 9 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1541 Launched Q4'15 8 2.70 GHz 2.10 GHz 12 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1539 Launched Q2'16 8 2.20 GHz 1.60 GHz 12 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1518 Launched Q4'15 4 2.20 GHz 2.20 GHz 6 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1521 Launched Q4'15 4 2.70 GHz 2.40 GHz 6 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1531 Launched Q4'15 6 2.70 GHz 2.20 GHz 9 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1529 Launched Q2'16 4 1.30 GHz 1.30 GHz 6 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1548 Launched Q4'15 8 2.60 GHz 2.00 GHz 12 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1527 Launched Q4'15 4 2.70 GHz 2.20 GHz 6 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1537 Launched Q4'15 8 2.30 GHz 1.70 GHz 12 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1559 Launched Q2'16 12 2.10 GHz 1.50 GHz 18 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1577 Launched Q1'16 16 2.10 GHz 1.30 GHz 24 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1571 Launched Q1'16 16 2.10 GHz 1.30 GHz 24 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1557 Launched Q1'16 12 2.10 GHz 1.50 GHz 18 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1567 Launched Q1'16 12 2.70 GHz 2.10 GHz 18 MB

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย