ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9980XE Extreme Edition Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9960X X-ซีรีส์ Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9940X X-ซีรีส์ Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9920X X-ซีรีส์ Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9900X X-ซีรีส์ Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9820X X-ซีรีส์ Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9800X X-ซีรีส์ Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-7980XE Extreme Edition Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-7960X X-ซีรีส์ Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-7940X X-ซีรีส์ Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-7920X X-ซีรีส์ Launched
ซีรีส์โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ X i9-7900X Launched
ซีรีส์โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ X i7-7820X Launched
ซีรีส์โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ X i7-7800X Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6970HQ Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6920HQ Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6870HQ Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6822EQ Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6820HQ Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6820HK Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6820EQ Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6785R Discontinued
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6700K Discontinued
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6700T Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6700TE Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6700 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6770HQ Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6700HQ Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6660U Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6650U Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6600U Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6567U Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6560U Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6500U Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6600 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6685R Discontinued
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6600K Discontinued
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6600T Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6585R Discontinued
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6500 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6500T Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6500TE Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6402P Discontinued
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6400 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6400T Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6440EQ Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6440HQ Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6442EQ Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6360U Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6350HQ Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6300HQ Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6300U Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6200U Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6260U Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6267U Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6287U Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6300 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6300T Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6320 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6100E Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6100H Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6100U Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6102E Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6157U Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6167U Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6100 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6100T Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6100TE Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6006U Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6098P Discontinued
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ m7-6Y75 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ m5-6Y57 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ m5-6Y54 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ m3-6Y30 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G4520 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G4500T Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G4500 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G4400TE Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G4400T Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G4400 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4405Y Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4405U Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3920 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3902E Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3900TE Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3900E Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3900T Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3900 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 3955U Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 3855U Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8180 Launched
Intel® Xeon® Platinum 8176F Processor Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8176 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8170 Launched
Intel® Xeon® Platinum 8168 Processor Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8164 Launched
Intel® Xeon® Platinum 8160T Processor Launched
Intel® Xeon® Platinum 8160F Processor Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8160 Launched
Intel® Xeon® Platinum 8158 Processor Launched
Intel® Xeon® Platinum 8156 Processor Launched
Intel® Xeon® Platinum 8153 Processor Launched
Intel® Xeon® Gold 6154 Processor Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6152 Launched
Intel® Xeon® Gold 6150 Processor Launched
Intel® Xeon® Gold 6148F Processor Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6148 Launched
Intel® Xeon® Gold 6146 Processor Launched
Intel® Xeon® Gold 6144 Processor Launched
Intel® Xeon® Gold 6142F Processor Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6142 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6140 Launched
Intel® Xeon® Gold 6138T Processor Launched
Intel® Xeon® Gold 6138P Processor Launched
Intel® Xeon® Gold 6138F Processor Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6138 Launched
Intel® Xeon® Gold 6136 Processor Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6134 Launched
Intel® Xeon® Gold 6132 Processor Launched
Intel® Xeon® Gold 6130T Processor Launched
Intel® Xeon® Gold 6130F Processor Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6130 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6128 Launched
Intel® Xeon® Gold 6126T Processor Launched
Intel® Xeon® Gold 6126F Processor Launched
Intel® Xeon® Gold 6126 Processor Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5122 Launched
Intel® Xeon® Gold 5120T Processor Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5120 Launched
Intel® Xeon® Gold 5119T Processor Launched
Intel® Xeon® Gold 5118 Processor Launched
Intel® Xeon® Gold 5115 Processor Launched
Intel® Xeon® Silver 4116T Processor Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver 4116 Launched
Intel® Xeon® Silver 4114T Processor Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver 4114 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver 4112 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver 4110 Launched
Intel® Xeon® Silver 4109T Processor Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver 4108 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Bronze 3106 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Bronze 3104 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1585 v5 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1585L v5 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1578L v5 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1575M v5 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1565L v5 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1558L v5 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1545M v5 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1535M v5 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1515M v5 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1505M v5 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1505L v5 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1280 v5 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1275 v5 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1270 v5 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1268L v5 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1260L v5 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1245 v5 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1240L v5 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1240 v5 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1235L v5 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1230 v5 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1225 v5 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1220 v5 Launched
Intel® Xeon® D-2187NT Processor Launched
Intel® Xeon® D-2183IT Processor Launched
Intel® Xeon® D-2177NT Processor Launched
Intel® Xeon® D-2173IT Processor Launched
Intel® Xeon® D-2166NT Processor Launched
Intel® Xeon® D-2163IT Processor Launched
Intel® Xeon® D-2161I Processor Launched
Intel® Xeon® D-2146NT Processor Launched
Intel® Xeon® D-2145NT Processor Launched
Intel® Xeon® D-2143IT Processor Launched
Intel® Xeon® D-2142IT Processor Launched
Intel® Xeon® D-2141I Processor Launched
Intel® Xeon® D-2123IT Processor Launched
Intel® Xeon® W-3175X Processor Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2123 Launched
Intel® Xeon® W-2125 Processor Launched
Intel® Xeon® W-2133 Processor Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2135 Launched
Intel® Xeon® W-2145 Processor Launched
Intel® Xeon® W-2155 Processor Launched
Intel® Xeon® W-2175 Processor Launched
Intel® Xeon® W-2195 Processor Launched
ชิปเซ็ต Intel® Z170 Launched
ชิปเซ็ต Intel® Q170 Launched
ชิปเซ็ต Intel® H170 Launched
ชิปเซ็ต Intel® Q150 Launched
ชิปเซ็ต Intel® B150 Launched
ชิปเซ็ต Intel® H110 Launched
ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® HM175 Launched
ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® QM175 Launched
ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® HM170 Launched
ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® QM170 Launched
ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® CM238 Launched
ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® CM236 Launched
ชิปเซ็ต Intel® C236 Launched
ชิปเซ็ต Intel® C232 Launched

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย