ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ซีรีส์โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ X i9-7900X
(แคช 13.75M, สูงสุด 4.30 GHz)
Discontinued Q2'17 10 4.30 GHz 3.30 GHz 13.75 MB L3 Cache
ซีรีส์โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ X i7-7820X
(แคช 11M, สูงสุด 4.30 GHz)
Discontinued Q2'17 8 4.30 GHz 3.60 GHz 11 MB L3 Cache
ซีรีส์โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ X i7-7800X
(แคช 8.25M, สูงสุด 4.00 GHz)
Discontinued Q2'17 6 4.00 GHz 3.50 GHz 8.25 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-7960X X-ซีรีส์
(แคช 22M, สูงสุด 4.20 GHz)
Discontinued Q3'17 16 4.20 GHz 2.80 GHz 22 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-7920X X-ซีรีส์
(แคช 16.5M, สูงสุด 4.30 GHz)
Discontinued Q3'17 12 4.30 GHz 2.90 GHz 16.5 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-7980XE Extreme Edition
(แคช 24.75M, สูงสุด 4.20 GHz)
Discontinued Q3'17 18 4.20 GHz 2.60 GHz 24.75 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-7940X X-ซีรีส์
(แคช 19.25M, สูงสุด 4.30 GHz)
Discontinued Q3'17 14 4.30 GHz 3.10 GHz 19.25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9820X X-ซีรีส์
(แคช 16.5M, สูงสุด 4.20 GHz)
Launched Q4'18 10 4.10 GHz 3.30 GHz 16.5 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9800X X-ซีรีส์
(แคช 16.5M, สูงสุด 4.50 GHz)
Launched Q4'18 8 4.40 GHz 3.80 GHz 16.5 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9900X X-ซีรีส์
(แคช 19.25M, สูงสุด 4.50 GHz)
Launched Q4'18 10 4.40 GHz 3.50 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9920X X-ซีรีส์
(แคช 19.25M, สูงสุด 4.50 GHz)
Launched Q4'18 12 4.40 GHz 3.50 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9960X X-ซีรีส์
(แคช 22M, สูงสุด 4.50 GHz)
Launched Q4'18 16 4.40 GHz 3.10 GHz 22 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9980XE Extreme Edition
(แคช 24.75M, สูงสุด 4.50 GHz)
Launched Q4'18 18 4.40 GHz 3.00 GHz 24.75 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9940X X-ซีรีส์
(แคช 19.25M, สูงสุด 4.50 GHz)
Launched Q4'18 14 4.40 GHz 3.30 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6700T
(แคช 8M, สูงสุด 3.60 GHz)
Launched Q3'15 4 3.60 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 530
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6700TE
(แคช 8M, สูงสุด 3.40 GHz)
Launched Q4'15 4 3.40 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 530
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6600U
(แคช 4M, สูงสุด 3.40 GHz)
Launched Q3'15 2 3.40 GHz 2.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 520
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6500U
(แคช 4M, สูงสุด 3.10 GHz)
Launched Q3'15 2 3.10 GHz 2.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 520
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6700K
(8M Cache, สูงสุด 4.20 GHz)
Discontinued Q3'15 4 4.20 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 530
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6700
(แคช 8M, สูงสุด 4.00 GHz)
Launched Q3'15 4 4.00 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 530
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6700HQ
(แคช 6M, สูงสุด 3.50 GHz)
Launched Q3'15 4 3.50 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 530
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6820HK
(แคช 8M, สูงสุด 3.60 GHz)
Launched Q3'15 4 3.60 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 530
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6820HQ
(แคช 8M, สูงสุด 3.60 GHz)
Launched Q3'15 4 3.60 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 530
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6920HQ
(แคช 8M, up to 3.80 GHz)
Launched Q3'15 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 530
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6820EQ
(แคช 8M, สูงสุด 3.50 GHz)
Launched Q4'15 4 3.50 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 530
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6822EQ
(แคช 8M, สูงสุด 2.80 GHz)
Launched Q4'15 4 2.80 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 530
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6560U
(แคช 4M สูงสุด 3.20 GHz)
Launched Q3'15 2 3.20 GHz 2.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® Iris® 540
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6567U
(แคช 4M, สูงสุด 3.60 GHz)
Launched Q3'15 2 3.60 GHz 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® Iris® 550
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6660U
(แคช 4M, สูงสุด 3.40 GHz)
Launched Q1'16 2 3.40 GHz 2.40 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® Iris® 540
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6650U
(แคช 4M, สูงสุด 3.40 GHz)
Launched Q3'15 2 3.40 GHz 2.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® Iris® 540
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6970HQ
(แคช 8M, สูงสุด 3.70 GHz)
Launched Q1'16 4 3.70 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® Iris® Pro 580
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6785R
(แคช 8M, สูงสุด 3.90 GHz)
Discontinued Q2'16 4 3.90 GHz 3.30 GHz 8 MB กราฟิก Intel® Iris® Pro 580
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6870HQ
(แคช 8M, สูงสุด 3.60 GHz)
Launched Q1'16 4 3.60 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® Iris® Pro 580
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6770HQ
(แคช 6M, สูงสุด 3.50 GHz)
Launched Q1'16 4 3.50 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® Iris® Pro 580
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6600T
(แคช 6M, สูงสุด 3.50 GHz)
Discontinued Q3'15 4 3.50 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 530
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6300U
(แคช 3M, สูงสุด 3.00 GHz)
Launched Q3'15 2 3.00 GHz 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 520
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6600K
(แคช 6M, สูงสุด 3.90 GHz)
Discontinued Q3'15 4 3.90 GHz 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 530
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6200U
(แคช 3M, สูงสุด 2.80 GHz)
Launched Q3'15 2 2.80 GHz 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 520
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6500T
(แคช 6M, สูงสุด 3.10 GHz)
Discontinued Q3'15 4 3.10 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 530
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6500
(แคช 6M, สูงสุด 3.60 GHz)
Launched Q3'15 4 3.60 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 530
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6400
(แคช 6M, สูงสุด 3.30 GHz)
Discontinued Q3'15 4 3.30 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 530
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6500TE
(แคช 6M, สูงสุด 3.30 GHz)
Launched Q4'15 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 530
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6400T
(แคช 6M, สูงสุด 2.80 GHz)
Discontinued Q3'15 4 2.80 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 530
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6600
(แคช 6M, สูงสุด 3.90 GHz)
Discontinued Q3'15 4 3.90 GHz 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 530
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6300HQ
(แคช 6M, สูงสุด 3.20 GHz)
Launched Q3'15 4 3.20 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 530
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6440EQ
(แคช 6M, สูงสุด 3.40 GHz)
Launched Q4'15 4 3.40 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 530
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6440HQ
(แคช 6M, สูงสุด 3.50 GHz)
Launched Q3'15 4 3.50 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 530
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6442EQ
(แคช 6M, สูงสุด 2.70 GHz)
Launched Q4'15 4 2.70 GHz 1.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 530
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6287U
(แคช 4M, สูงสุด 3.50 GHz)
Launched Q3'15 2 3.50 GHz 3.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® Iris® 550
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6360U
(แคช 4M, สูงสุด 3.10 GHz)
Launched Q3'15 2 3.10 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® Iris® 540
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6267U
(แคช 4M, สูงสุด 3.30 GHz)
Launched Q3'15 2 3.30 GHz 2.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® Iris® 550
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6260U
(แคช 4M, สูงสุด 2.90 GHz)
Launched Q3'15 2 2.90 GHz 1.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® Iris® 540
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6350HQ
(แคช 6M, up to 3.20 GHz)
Launched Q1'16 4 3.20 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® Iris® Pro 580
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6585R
(แคช 6M, สูงสุด 3.60 GHz)
Discontinued Q2'16 4 3.60 GHz 2.80 GHz 6 MB กราฟิก Intel® Iris® Pro 580
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6685R
(แคช 6M, สูงสุด 3.80 GHz)
Discontinued Q2'16 4 3.80 GHz 3.20 GHz 6 MB กราฟิก Intel® Iris® Pro 580
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6402P
(แคช 6M, สูงสุด 3.40 GHz)
Discontinued Q4'15 4 3.40 GHz 2.80 GHz 6 MB กราฟิก Intel® HD 510
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6100U
(แคช 3M, 2.30 GHz)
Launched Q3'15 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 520
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6100TE
(แคช 4M, 2.70 GHz)
Launched Q4'15 2 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 530
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6100H
(แคช 3M, 2.70 GHz)
Launched Q3'15 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 530
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6300T
(แคช 4M, 3.30 GHz)
Discontinued Q3'15 2 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 530
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6167U
(แคช 3M, 2.70 GHz)
Launched Q3'15 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® Iris® 550
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6100
(แคช 3M, 3.70 GHz)
Launched Q3'15 2 3.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 530
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6006U
(แคช 3M, 2.00 GHz)
Launched Q4'16 2 2.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 520
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6100E
(แคช 3M, 2.70 GHz)
Launched Q4'15 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 530
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6102E
(แคช 3M, 1.90 GHz)
Launched Q4'15 2 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 530
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6300
(แคช 4M, 3.80 GHz)
Discontinued Q3'15 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 530
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6320
(แคช 4M, 3.90 GHz)
Discontinued Q3'15 2 3.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 530
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6100T
(แคช 3M, 3.20 GHz)
Discontinued Q3'15 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 530
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6098P
(แคช 3M, 3.60 GHz)
Discontinued Q4'15 2 3.60 GHz 3 MB กราฟิก Intel® HD 510
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6157U
(แคช 3M, 2.40 GHz)
Launched Q3'16 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® Iris® 550
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ m7-6Y75
(แคช 4M, สูงสุด 3.10 GHz)
Launched Q3'15 2 3.10 GHz 1.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 515
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ m5-6Y54
(แคช 4M, สูงสุด 2.70 GHz)
Launched Q3'15 2 2.70 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 515
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ m5-6Y57
(แคช 4M, สูงสุด 2.80 GHz)
Launched Q3'15 2 2.80 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 515
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ m3-6Y30
(แคช 4M, สูงสุด 2.20 GHz)
Launched Q3'15 2 2.20 GHz 900 MHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 515
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5122
(16.5M Cache, 3.60 GHz)
Launched Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6142
(22M Cache, 2.60 GHz)
Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8153
(แคช 22M, 2.00 GHz)
Launched Q3'17 16 2.80 GHz 2.00 GHz 22 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6138
(27.5M Cache, 2.00 GHz)
Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8156
(แคช 16.5M, 3.60 GHz)
Launched Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6148
(27.5M Cache, 2.40 GHz)
Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5120T
(แคช 19.25M, 2.20 GHz)
Launched Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8158
(แคช 24.75M, 3.00 GHz)
Launched Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8176
(38.5M Cache, 2.10 GHz)
Launched Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6136
(แคช 24.75M, 3.00 GHz)
Launched Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6150
(แคช 24.75M, 2.70 GHz)
Launched Q3'17 18 3.70 GHz 2.70 GHz 24.75 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8160
(33M Cache, 2.10 GHz)
Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver 4116
(16.5M Cache, 2.10 GHz)
Launched Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6152
(30.25M Cache, 2.10 GHz)
Launched Q3'17 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6130
(22M Cache, 2.10 GHz)
Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6128
(19.25M Cache, 3.40 GHz)
Launched Q3'17 6 3.70 GHz 3.40 GHz 19.25 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5118
(แคช 16.5M, 2.30 GHz)
Launched Q3'17 12 3.20 GHz 2.30 GHz 16.5 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8164
(35.75M Cache, 2.00 GHz)
Launched Q3'17 26 3.70 GHz 2.00 GHz 35.75 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6134
(24.75M Cache, 3.20 GHz)
Launched Q3'17 8 3.70 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6126
(แคช 19.25M, 2.60 GHz)
Launched Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5120
(19.25M Cache, 2.20 GHz)
Launched Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8168
(แคช 33M, 2.70 GHz)
Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.70 GHz 33 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5115
(แคช 13.75M, 2.40 GHz)
Launched Q3'17 10 3.20 GHz 2.40 GHz 13.75 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6154
(แคช 24.75M, 3.00 GHz)
Launched Q3'17 18 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6140
(24.75M Cache, 2.30 GHz)
Launched Q3'17 18 3.70 GHz 2.30 GHz 24.75 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8170
(35.75M Cache, 2.10 GHz)
Launched Q3'17 26 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8180
(38.5M Cache, 2.50 GHz)
Launched Q3'17 28 3.80 GHz 2.50 GHz 38.5 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver 4109T
(แคช 11M, 2.00 GHz)
Launched Q3'17 8 3.00 GHz 2.00 GHz 11 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Bronze 3106
(11M Cache, 1.70 GHz)
Launched Q3'17 8 1.70 GHz 11 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver 4114
(13.75M Cache, 2.20 GHz)
Launched Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6132
(แคช 19.25M, 2.60 GHz)
Launched Q3'17 14 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver 4112
(8.25M Cache, 2.60 GHz)
Launched Q3'17 4 3.00 GHz 2.60 GHz 8.25 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6138T
(แคช 27.5M, 2.00 GHz)
Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8160T
(แคช 33M, 2.10 GHz)
Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver 4108
(11M Cache, 1.80 GHz)
Launched Q3'17 8 3.00 GHz 1.80 GHz 11 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6142F
(แคช 22M, 2.60 GHz)
Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6130T
(แคช 22M, 2.10 GHz)
Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6138F
(แคช 27.5M, 2.00 GHz)
Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Bronze 3104
(8.25M Cache, 1.70 GHz)
Launched Q3'17 6 1.70 GHz 8.25 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8160F
(แคช 33M, 2.10 GHz)
Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver 4110
(11M Cache, 2.10 GHz)
Launched Q3'17 8 3.00 GHz 2.10 GHz 11 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6130F
(แคช 22M, 2.10 GHz)
Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6126T
(แคช 19.25M, 2.60 GHz)
Launched Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6126F
(แคช 19.25M, 2.60 GHz)
Launched Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6148F
(แคช 27.5M, 2.40 GHz)
Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6146
(แคช 24.75M, 3.20 GHz)
Launched Q3'17 12 4.20 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6144
(แคช 24.75M, 3.50 GHz)
Launched Q3'17 8 4.20 GHz 3.50 GHz 24.75 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8176F
(แคช 38.5M, 2.10 GHz)
Launched Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver 4116T
(แคช 16.5M, 2.10 GHz)
Launched Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver 4114T
(แคช 13.75M, 2.20 GHz)
Launched Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5119T
(แคช 19.25M, 1.90 GHz)
Launched Q3'17 14 3.20 GHz 1.90 GHz 19.25 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6138P
(แคช 27.5M, 2.00 GHz)
Launched Q2'18 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2133
(แคช 8.25M, 3.60 GHz)
Launched Q3'17 6 3.90 GHz 3.60 GHz 8.25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2155
(แคช 13.75M, 3.30 GHz)
Launched Q3'17 10 4.50 GHz 3.30 GHz 13.75 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2123
(แคช 8.25M, 3.60 GHz)
Launched Q3'17 4 3.90 GHz 3.60 GHz 8.25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2145
(แคช 11M, 3.70 GHz)
Launched Q3'17 8 4.50 GHz 3.70 GHz 11 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2125
(แคช 8.25M, 4.00 GHz)
Launched Q3'17 4 4.50 GHz 4.00 GHz 8.25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2135
(แคช 8.25M, 3.70 GHz)
Launched Q3'17 6 4.50 GHz 3.70 GHz 8.25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2195
(แคช 24.75M, 2.30 GHz)
Launched Q3'17 18 4.30 GHz 2.30 GHz 24.75 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2175
(แคช 19.25M, 2.50 GHz)
Launched Q3'17 14 4.30 GHz 2.50 GHz 19 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-3175X
(แคช 38.5M, 3.10 GHz)
Launched Q4'18 28 3.80 GHz 3.10 GHz 38.5 MB
Intel® Xeon® D-2141I Processor
(11M Cache, 2.20 GHz)
Launched Q1'18 8 3.00 GHz 2.20 GHz 11 MB
Intel® Xeon® D-2177NT Processor
(19.25M Cache, 1.90 GHz)
Launched Q1'18 14 3.00 GHz 1.90 GHz 19 MB