ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
Q2'18 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 195 W
Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache 85 W
Q3'17 24 3.70 GHz 2.70 GHz 33 MB L3 Cache 205 W
Q3'17 26 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB L3 Cache 165 W
Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 Cache 165 W
Q3'17 8 1.70 GHz 11 MB L3 Cache 85 W
Q3'17 8 3.70 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 130 W
Q3'17 18 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache 200 W
Q3'17 28 3.80 GHz 2.50 GHz 38.5 MB L3 Cache 205 W
Q3'17 16 2.80 GHz 2.00 GHz 22 MB L3 Cache 125 W
Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache 105 W
Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W
Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache 85 W
Q3'17 6 3.70 GHz 3.40 GHz 19.25 MB L3 Cache 115 W
Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 125 W
Q3'17 10 3.20 GHz 2.40 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W
Q3'17 18 3.70 GHz 2.30 GHz 24.75 MB L3 Cache 140 W
Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache 150 W
Q3'17 12 3.20 GHz 2.3 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W
Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache 105 W
Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W
Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 125 W
Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W
Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W
Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 150 W
Q3'17 26 3.70 GHz 2.00 GHz 35.75 MB L3 Cache 150 W
Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3 Cache 150 W
Q3'17 18 3.70 GHz 2.70 GHz 24.75 MB L3 Cache 165 W
Q3'17 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB L3 Cache 140 W
Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 125 W
Q3'17 12 4.20 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 165 W
Q3'17 8 4.20 GHz 3.50 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W
Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 135 W
Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 135 W
Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3 Cache 160 W
Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache 160 W
Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 135 W
Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 160 W
Q3'17 14 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 140 W
Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 125 W
Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 150 W
Q3'17 8 3.00 GHz 1.80 GHz 11 MB L3 Cache 85 W
Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 125 W
Q3'17 6 1.70 GHz 8.25 MB L3 Cache 85 W
Q3'17 8 3.00 GHz 2.10 GHz 11 MB L3 Cache 85 W
Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 125 W
Q3'17 8 3.00 GHz 2.00 GHz 11 MB L3 Cache 70 W
Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W
Q3'17 4 3.00 GHz 2.60 GHz 8.25 MB L3 Cache 85 W
Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 Cache 173 W
Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W
Q3'17 14 3.20 GHz 1.90 GHz 19.25 MB L3 Cache 85 W
Q4'18 28 3.80 GHz 3.10 GHz 38.5 MB 255 W
Q3'17 8 4.50 GHz 3.70 GHz 11 MB 140 W
Q3'17 4 4.50 GHz 4.00 GHz 8.25 MB 120 W
Q3'17 6 4.50 GHz 3.70 GHz 8.25 MB 140 W
Q3'17 18 4.30 GHz 2.30 GHz 24.75 MB 140 W
Q3'17 14 4.30 GHz 2.50 GHz 19 MB 140 W
Q3'17 10 4.50 GHz 3.30 GHz 13.75 MB 140 W
Q3'17 4 3.90 GHz 3.60 GHz 8.25 MB 120 W
Q3'17 6 3.90 GHz 3.60 GHz 8.25 MB 140 W
Q1'18 16 3.00 GHz 2.00 GHz 22 MB 110 W
Q1'18 16 3.00 GHz 2.20 GHz 22 MB 100 W
Q1'18 8 3.00 GHz 2.20 GHz 11 MB 65 W
Q1'18 8 3.00 GHz 1.90 GHz 11 MB 65 W
Q1'18 8 3.00 GHz 1.90 GHz 11 MB 65 W
Q1'18 8 3.00 GHz 2.30 GHz 11 MB 80 W
Q1'18 4 3.00 GHz 2.20 GHz 8 MB 60 W
Q1'18 8 3.00 GHz 2.20 GHz 11 MB 65 W
Q1'18 12 3.00 GHz 2.20 GHz 16.5 MB L2 Cache 90 W
Q1'18 14 3.00 GHz 1.90 GHz 19 MB 105 W
Q1'18 12 3.00 GHz 2.10 GHz 17 MB 75 W
Q1'18 14 3.00 GHz 1.70 GHz 19 MB 70 W
Q1'18 12 3.00 GHz 2.00 GHz 17 MB 85 W
Q2'16 4 3.70 GHz 3.00 GHz 8 MB 45 W
Q2'16 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB 65 W
Q2'16 4 3.30 GHz 1.90 GHz 8 MB 45 W
Q2'16 4 3.40 GHz 2.00 GHz 8 MB 45 W
Q2'16 4 3.50 GHz 2.50 GHz 8 MB 35 W
Q1'16 4 3.90 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q1'16 4 3.70 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q1'16 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q4'15 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q4'15 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q4'15 4 3.20 GHz 2.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 25 W
Q4'15 4 3.00 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 25 W
Q4'15 4 4.00 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q4'15 4 3.50 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q4'15 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q4'15 4 3.40 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q4'15 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q4'15 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q4'15 4 3.90 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q4'15 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q4'15 4 2.80 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 25 W
Q3'15 4 3.70 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q3'15 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q4'18 18 4.40 GHz 3.00 GHz 24.75 MB Intel® Smart Cache 165 W
Q4'18 12 4.40 GHz 3.50 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache 165 W
Q4'18 8 4.40 GHz 3.80 GHz 16.5 MB Intel® Smart Cache 165 W
Q4'18 16 4.40 GHz 3.10 GHz 22 MB Intel® Smart Cache 165 W
Q4'18 10 4.40 GHz 3.50 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache 165 W
Q4'18 14 4.40 GHz 3.30 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache 165 W
Q4'18 10 4.10 GHz 3.30 GHz 16.5 MB Intel® Smart Cache 165 W
Q3'17 14 4.30 GHz 3.10 GHz 19.25 MB 165 W
Q3'17 16 4.20 GHz 2.80 GHz 22 MB 165 W
Q3'17 18 4.20 GHz 2.60 GHz 24.75 MB 165 W
Q3'17 12 4.30 GHz 2.90 GHz 16.5 MB L3 Cache 140 W
Q2'17 8 4.30 GHz 3.60 GHz 11 MB L3 Cache 140 W
Q2'17 6 4.00 GHz 3.50 GHz 8.25 MB L3 Cache 140 W
Q2'17 10 4.30 GHz 3.30 GHz 13.75 MB L3 Cache 140 W
Q2'16 4 3.90 GHz 3.30 GHz 8 MB 65 W
Q1'16 2 3.40 GHz