Tunnel Creek เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® E620
(แคช 512K, 600 MHz)
Discontinued Q3'10 1 600 MHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® E620T
(แคช 512K, 600 MHz)
Discontinued Q3'10 1 600 MHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® E640
(แคช 512K, 1.00 GHz)
Discontinued Q3'10 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® E640T
(แคช 512K, 1.00 GHz)
Discontinued Q3'10 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® E660
(แคช 512K, 1.30 GHz)
Discontinued Q3'10 1 1.30 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® E660T
(แคช 512K, 1.30 GHz)
Discontinued Q3'10 1 1.30 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® E680
(แคช 512K, 1.60 GHz)
Discontinued Q3'10 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® E680T
(แคช 512K, 1.60 GHz)
Discontinued Q3'10 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย