ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ความเร็ว Bus การปรับปรุงแก้ไข PCI Express การปรับปรุงแก้ไข USB ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ชิปเซ็ต Intel® C216 Discontinued 2.0 3.0/2.0 ใช่ 6.7 W
ชิปเซ็ต Intel® Q77 Express Discontinued 2.0 3.0/2.0 ใช่ 6.7 W
ชิปเซ็ต Intel® B75 Express Discontinued 2.0 3.0/2.0 ใช่ 6.7 W
ชิปเซ็ต Intel® Q75 Express Discontinued 2.0 3.0/2.0 ไม่ใช่ 6.7 W
ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® QM77 Express Discontinued 2.0 3.0/2.0 ใช่ 4.1 W
ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® QS77 Express Discontinued 2.0 3.0/2.0 ไม่ใช่ 3.6 W
ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® HM77 Express Launched 2.0 3.0/2.0 ไม่ใช่ 4.1 W
ชิปเซ็ต Intel® H77 Express Discontinued 2.0 3.0/2.0 ไม่ใช่ 6.7 W
ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® UM77 Express Discontinued 2.0 3.0/2.0 ไม่ใช่ 3 W
ชิปเซ็ต Intel® Z75 Express Discontinued 2.0 3.0/2.0 ไม่ใช่ 6.7 W
ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® HM76 Express Launched 2.0 3.0/2.0 ใช่ 4.1 W
ชิปเซ็ต Intel® Z77 Express Discontinued 2.0 3.0/2.0 ไม่ใช่ 6.7 W
ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® HM75 Express Discontinued 2.0 2.0 ไม่ใช่ 4.1 W
ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® HM70 Express Launched 2.0 3.0/2.0 ไม่ใช่ 4.1 W