ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ความเร็ว Bus การปรับปรุงแก้ไข PCI Express การปรับปรุงแก้ไข USB ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ชิปเซ็ต Intel® C202 Discontinued 2.0 2.0 ไม่ใช่
ชิปเซ็ต Intel® C204 Discontinued 2.0 2.0 ไม่ใช่
ชิปเซ็ต Intel® C206 Discontinued 2.0 2.0 ใช่
ชิปเซ็ต Intel® B65 Express Discontinued 2.0 2.0 ใช่ 6.1 W
ชิปเซ็ต Intel® Q65 Express Discontinued 2.0 2.0 ไม่ใช่ 6.1 W
ชิปเซ็ต Intel® Q67 Express Discontinued 2.0 2.0 ใช่ 6.1 W
ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® QM67 Express Discontinued 2.0 2.0 ใช่ 3.9 W
ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® QS67 Express Discontinued 2.0 2.0 ไม่ใช่ 3.4 W
ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® UM67 Express Discontinued 2.0 2.0 ไม่ใช่ 3.4 W
ชิปเซ็ต Intel® H61 Express Discontinued 2.0 2.0 ใช่ 6.1 W
ชิปเซ็ต Intel® Z68 Express Discontinued 2.0 2.0 ไม่ใช่ 6.1 W
ชิปเซ็ต Intel® H67 Express Discontinued 2.0 2.0 ไม่ใช่ 6.1 W
ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® HM65 Express Discontinued 2.0 ใช่ 3.9 W
ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® HM67 Express Discontinued 2.0 2.0 ไม่ใช่
ชิปเซ็ต Intel® P67 Express Discontinued 2.0 2.0 ไม่ใช่ 6.1 W