Cedarview เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
CoreCount
ClockSpeedMax
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
Q1'12 1.86 GHz 1 MB L2 Cache 10 W
Q3'11 1.86 GHz 1 MB L2 Cache 10 W
Q3'11 2.13 GHz 1 MB L2 Cache 10 W
Q4'11 1.60 GHz 1 MB L2 Cache 3.5 W
Q4'11 1.86 GHz 1 MB L2 Cache 6.5 W

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย