Cedarview เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® D2550
(แคช 1M, 1.86 GHz)
Discontinued Q1'12 2 1.86 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® D2500
(แคช 1M, 1.86 GHz)
Discontinued Q3'11 2 1.86 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® D2700
(แคช 1M, 2.13 GHz)
Discontinued Q3'11 2 2.13 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® N2600
(แคช 1M, 1.6 GHz)
Discontinued Q4'11 2 1.60 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® N2800
(แคช 1M, 1.86 GHz)
Discontinued Q4'11 2 1.86 GHz 1 MB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย