Gladden เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ClockSpeedMax
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
Q3'13 4 1.80 GHz 8 MB L3 Cache 25 W
Q3'13 4 2.50 GHz 8 MB L3 Cache 40 W
Q2'12 4 2.00 GHz 8 MB L3 Cache 40 W
Q2'12 4 1.00 GHz 6 MB L3 Cache 25 W
Q3'13 2 2.50 GHz 4 MB L3 Cache 25 W
Q2'12 2 2.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 25 W
Q4'13 2 2.00 GHz 4 MB L3 Cache 15 W
Q2'12 2 1.50 GHz 3 MB L3 Cache 15 W
Q2'12 1 1.30 GHz 1.5 MB L3 Cache 10 W

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย