Willowbrook เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
Q2'09 Discontinued SSI EATX (12 x 13) Rack LGA1366
Q2'09 Discontinued SSI EATX (12 x 13) Rack LGA1366
Q3'09 Discontinued 1U Rack LGA1366