Urbanna เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
Q1'09 Discontinued SSI TEB-leveraged (12 x 13) Rack LGA1366
Q1'09 Discontinued SSI TEB-leveraged (12 x 13) Rack LGA1366
Q1'09 Discontinued 1U Rack LGA1366
Q1'09 Discontinued 1U Rack LGA1366
Q1'09 Discontinued 1U Rack LGA1366
Q1'09 Discontinued 1U Rack LGA1366
Q1'09 Discontinued 1 U Rack LGA1366
Q1'09 Discontinued 1U Rack LGA1366
Q1'09 Discontinued 1 U Rack LGA1366
Q1'09 Discontinued 1U Rack LGA1366
Q1'09 Discontinued 2U Rack LGA1366
Q1'09 Discontinued 2U Rack LGA1366
Q1'09 Discontinued 2U Rack LGA1366
Q4'09 Discontinued 2U Rack LGA1366
Q4'09 Discontinued 2U Rack LGA1366
Q1'09 Discontinued 2U Rack LGA1366
Q1'09 Discontinued 2U Rack LGA1366
Q1'09 Discontinued 2U Rack LGA1366
Q1'09 Discontinued 2U Rack LGA1366
Q1'09 Discontinued 2U Rack LGA1366
Q1'09 Discontinued 2U Rack LGA1366