Tulsa เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 7110M
(แคช 4M, 2.60 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued 2 2.60 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 7110N
(แคช 4M, 2.50 GHz, 667 MHz FSB)
Discontinued 2 2.50 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 7120M
(แคช 4M, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 7120N
(แคช 4M, 3.00 GHz, 667 MHz FSB)
Discontinued 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 7130M
(แคช 8M, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued 2 3.20 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 7130N
(แคช 8M, 3.16 GHz, 667 MHz FSB)
Discontinued 2 3.16 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 7140M
(แคช 16M, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued 2 3.40 GHz 16 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 7140N
(แคช 16M, 3.33 GHz, 667 MHz FSB)
Discontinued 2 3.33 GHz 16 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 7150N
(แคช 16M, 3.50 GHz, 667 MHz FSB)
Discontinued 2 3.50 GHz 16 MB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย