Westmere EX เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8837
(แคช 24M, 2.66 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q2'11 8 2.80 GHz 2.66 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8830
(แคช 24M, 2.13 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q2'11 8 2.40 GHz 2.13 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4830
(แคช 24M, 2.13 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q2'11 8 2.40 GHz 2.13 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4820
(แคช 18M, 2.00 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q2'11 8 2.27 GHz 2.00 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-2830
(แคช 24M, 2.13 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q2'11 8 2.40 GHz 2.13 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-2820
(แคช 18M, 2.00 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q2'11 8 2.27 GHz 2.00 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4870
(แคช 30M, 2.40 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q2'11 10 2.80 GHz 2.40 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-2870
(แคช 30M, 2.40 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q2'11 10 2.80 GHz 2.40 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8867L
(แคช 30M, 2.13 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q2'11 10 2.53 GHz 2.13 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-2803
(แคช 18M, 1.73 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q2'11 6 1.73 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8850
(แคช 24M, 2.00 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q2'11 10 2.40 GHz 2.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4850
(แคช 24M, 2.00 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q2'11 10 2.40 GHz 2.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-2850
(แคช 24M, 2.00 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q2'11 10 2.40 GHz 2.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8860
(แคช 24M, 2.26 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q2'11 10 2.67 GHz 2.26 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4860
(แคช 24M, 2.26 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q2'11 10 2.67 GHz 2.26 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-2860
(แคช 24M, 2.26 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q2'11 10 2.67 GHz 2.26 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4807
(แคช 18M, 1.86 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q2'11 6 1.86 GHz 18 MB Intel® Smart Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย