Westmere EX เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
Q2'11 8 2.40 GHz 2.13 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q2'11 8 2.80 GHz 2.66 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'11 10 2.53 GHz 2.13 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q2'11 10 2.80 GHz 2.40 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'11 10 2.80 GHz 2.40 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'11 6 1.73 GHz 18 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q2'11 6 1.86 GHz 18 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'11 10 2.67 GHz 2.26 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'11 10 2.67 GHz 2.26 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'11 10 2.67 GHz 2.26 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'11 10 2.40 GHz 2.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'11 10 2.40 GHz 2.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'11 10 2.40 GHz 2.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'11 8 2.27 GHz 2.00 GHz 18 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q2'11 8 2.40 GHz 2.13 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q2'11 8 2.27 GHz 2.00 GHz 18 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q2'11 8 2.40 GHz 2.13 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 105 W

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย