Arrandale เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
Discontinued Q1'11 2 2.93 GHz 2.66 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'11 2 2.66 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'10 2 1.33 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'10 2 1.86 GHz 1.33 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'10 2 3.33 GHz 2.66 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'10 2 3.46 GHz 2.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'10 2 2.13 GHz 1.33 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'10 2 2.53 GHz 1.46 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'10 2 3.06 GHz 2.26 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'10 2 3.20 GHz 2.66 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'10 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'10 2 2.53 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'10 2 2.80 GHz 2.53 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'10 2 2.00 GHz 1.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'10 2 2.40 GHz 1.33 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'10 2 1.73 GHz 1.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'10 2 1.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'10 2 2.66 GHz 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'10 2 3.07 GHz 2.53 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'10 2 2.80 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'10 2 3.33 GHz 2.66 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'10 2 2.13 GHz 1.06 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'10 2 2.93 GHz 2.13 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'10 2 2.93 GHz 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'10 2 1.87 GHz 1.07 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'10 2 2.27 GHz 1.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'10 2 2.80 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'10 2 2.13 GHz 1.06 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'10 2 2.93 GHz 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'10 2 3.20 GHz 2.53 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'10 2 2.26 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'10 2 2.13 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'10 2 2.13 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'10 2 2.53 GHz 2.26 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'10 2 2.40 GHz 1.33 GHz 4 MB
Discontinued Q1'11 2 1.33 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'11 2 2.27 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'10 2 2.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'10 2 2.13 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'10 2 1.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'10 2 1.86 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'11 2 1.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'10 2 2.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'10 2 1.06 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'10 2 1.86 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'10 2 1.86 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'10 2 1.06 GHz 2 MB

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย