Arrandale เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-480M
(แคช 3M, 2.66 GHz)
Discontinued Q1'11 2 2.93 GHz 2.66 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-390M
(แคช 3M, 2.66 GHz)
Discontinued Q1'11 2 2.66 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-380UM
(แคช 3M, 1.33 GHz)
Discontinued Q4'10 2 1.33 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-470UM
(แคช 3M, 1.33 GHz)
Discontinued Q4'10 2 1.86 GHz 1.33 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-640M
(แคช 4M, 2.80 GHz)
Discontinued Q3'10 2 3.46 GHz 2.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-560UM
(แคช 3M, 1.33 GHz)
Discontinued Q3'10 2 2.13 GHz 1.33 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-680UM
(แคช 4M, 1.46 GHz)
Discontinued Q3'10 2 2.53 GHz 1.46 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-660LM
(แคช 4M, 2.26 GHz)
Discontinued Q3'10 2 3.06 GHz 2.26 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-560M
(แคช 3M, 2.66 GHz)
Discontinued Q3'10 2 3.20 GHz 2.66 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-580M
(แคช 3M, 2.66 GHz)
Discontinued Q3'10 2 3.33 GHz 2.66 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-370M
(แคช 3M, 2.40 GHz)
Discontinued Q3'10 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-380M
(แคช 3M, 2.53 GHz)
Discontinued Q3'10 2 2.53 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-460M
(แคช 3M, 2.53 GHz)
Discontinued Q3'10 2 2.80 GHz 2.53 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-540UM
(แคช 3M, 1.20 GHz)
Discontinued Q2'10 2 2.00 GHz 1.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-660UM
(แคช 4M, 1.33 GHz)
Discontinued Q2'10 2 2.40 GHz 1.33 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-430UM
(3M cache, 1.20 GHz)
Discontinued Q2'10 2 1.73 GHz 1.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-330UM
(แคช 3M, 1.20 GHz)
Discontinued Q2'10 2 1.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-450M
(แคช 3M, 2.40 GHz)
Discontinued Q2'10 2 2.66 GHz 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-540M
(แคช 3M, 2.53 GHz)
Discontinued Q1'10 2 3.07 GHz 2.53 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-620LM
(แคช 4M, 2.00 GHz)
Discontinued Q1'10 2 2.80 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-620M
(แคช 4M, 2.66 GHz)
Discontinued Q1'10 2 3.33 GHz 2.66 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-620UM
(แคช 4M, 1.06 GHz)
Discontinued Q1'10 2 2.13 GHz 1.06 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-640LM
(แคช 4M, 2.13 GHz)
Discontinued Q1'10 2 2.93 GHz 2.13 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-520M
(แคช 3M, 2.40 GHz)
Discontinued Q1'10 2 2.93 GHz 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-520UM
(แคช 3M, 1.06 GHz)
Discontinued Q1'10 2 1.87 GHz 1.07 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-640UM
(แคช 4M, 1.20 GHz)
Discontinued Q1'10 2 2.27 GHz 1.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-620LE
(แคช 4M, 2.00 GHz)
Discontinued Q1'10 2 2.80 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-620UE
(แคช 4M, 1.06 GHz)
Discontinued Q1'10 2 2.13 GHz 1.06 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-520E
(แคช 3M, 2.40 GHz)
Discontinued Q1'10 2 2.93 GHz 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-610E
(แคช 4M, 2.53 GHz)
Discontinued Q1'10 2 3.20 GHz 2.53 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-350M
(แคช 3M, 2.26 GHz)
Discontinued Q1'10 2 2.26 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-330E
(แคช 3M, 2.13 GHz)
Discontinued Q1'10 2 2.13 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-330M
(แคช 3M, 2.13 GHz)
Discontinued Q1'10 2 2.13 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-430M
(แคช 3M, 2.26 GHz)
Discontinued Q1'10 2 2.53 GHz 2.26 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-660UE
(แคช 4M, 1.33 GHz)
Discontinued Q1'10 2 2.40 GHz 1.33 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® U5600
(แคช 3M, 1.33 GHz)
Discontinued Q1'11 2 1.33 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® P6300
(แคช 3M, 2.27 GHz)
Discontinued Q1'11 2 2.27 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® P6100
(แคช 3M, 2.00 GHz)
Discontinued Q3'10 2 2.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® P6200
(แคช 3M, 2.13 GHz)
Discontinued Q3'10 2 2.13 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® U5400
(แคช 3M, 1.20 GHz)
Discontinued Q2'10 2 1.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® P6000
(แคช 3M, 1.86 GHz)
Discontinued Q2'10 2 1.86 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® U3600
(แคช 2M, 1.20 GHz)
Discontinued Q1'11 2 1.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® P4600
(แคช 2M, 2.00 GHz)
Discontinued Q3'10 2 2.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® U3400
(แคช 2M, 1.06 GHz)
Discontinued Q2'10 2 1.06 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® P4500
(แคช 2M, 1.86 GHz)
Discontinued Q1'10 2 1.86 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® P4505
(แคช 2M, 1.86 GHz)
Discontinued Q1'10 2 1.86 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® U3405
(แคช 2M, 1.07 GHz)
Discontinued Q1'10 2 1.06 GHz 2 MB

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย