Diamondville เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® N280
(แคช 512K, 1.66 GHz, 667 MHz FSB)
Discontinued Q1'09 1 1.66 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® 330
(แคช 1M, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 2 1.60 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® 230
(แคช 512K, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued Q2'08 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® N270
(แคช 512K, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued Q2'08 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย