Diamondville เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ClockSpeedMax
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
Q1'09 1 1.66 GHz 512 KB L2 Cache 2.5 W
Q3'08 2 1.60 GHz 1 MB L2 Cache 8 W
Q2'08 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache 4 W
Q2'08 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache 2.5 W

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย