Pineview เดิมของผลิตภัณฑ์

Pineview เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® N570
(แคช 1M, 1.66 GHz)
Discontinued Q1'11 2 1.66 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® N550
(แคช 1M, 1.50 GHz)
Discontinued Q3'10 2 1.50 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® D425
(แคช 512K, 1.80 GHz)
Discontinued Q2'10 1 1.80 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® D525
(แคช 1M, 1.80 GHz)
Discontinued Q2'10 2 1.80 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® N455
(แคช 512K, 1.66 GHz)
Discontinued Q2'10 1 1.66 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® N475
(แคช 512K, 1.83 GHz)
Discontinued Q2'10 1 1.83 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® N450
(แคช 512K, 1.66 GHz)
Discontinued Q1'10 1 1.66 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® D510
(แคช 1M, 1.66 GHz)
Discontinued Q1'10 2 1.66 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® D410
(แคช 512K, 1.66 GHz)
Discontinued Q1'10 1 1.66 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® N470
(แคช 512K, 1.83 GHz)
Discontinued Q1'10 1 1.83 GHz 512 KB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย