Jasper Forest เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
Discontinued Q1'10 4 2.93 GHz 2.53 GHz 8 MB L3 Cache
Discontinued Q1'10 2 2.27 GHz 4 MB L3 Cache
Discontinued Q1'10 4 2.53 GHz 2.13 GHz 8 MB L3 Cache
Discontinued Q1'10 4 2.13 GHz 8 MB L3 Cache
Discontinued Q1'10 4 2.00 GHz 8 MB L3 Cache
Discontinued Q1'10 4 2.13 GHz 1.73 GHz 8 MB L3 Cache
Discontinued Q1'10 2 1.87 GHz 1.73 GHz 4 MB L3 Cache
Discontinued Q1'10 1 1.73 GHz 2 MB L3 Cache
Discontinued Q1'10 1 1.33 GHz 2 MB L3 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย