Jasper Forest เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® EC5549
(แคช 8M, 2.53 GHz, 5.87 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'10 4 2.93 GHz 2.53 GHz 8 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® EC5539
(แคช 4M, 2.27 GHz, 5.87 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'10 2 2.27 GHz 4 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® LC5528
(แคช 8M, 2.13 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'10 4 2.53 GHz 2.13 GHz 8 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® EC3539
(8M แคช 2.13 GHz)
Discontinued Q1'10 4 2.13 GHz 8 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® EC5509
(แคช 8M, 2.00 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'10 4 2.00 GHz 8 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® LC5518
(แคช 8M, 1.73 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'10 4 2.13 GHz 1.73 GHz 8 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® LC3528
(แคช 4M, 1.73 GHz)
Discontinued Q1'10 2 1.87 GHz 1.73 GHz 4 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® LC3518
(2M แคช 1.73 GHz)
Discontinued Q1'10 1 1.73 GHz 2 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® P1053
(แคช 2M, 1.33 GHz)
Discontinued Q1'10 1 1.33 GHz 2 MB L3 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย