Alcolu เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
Q2'06 Discontinued SSI TEB Rack LGA771
Q3'06 Discontinued SSI-TEB Rack LGA771
Q2'06 Discontinued 1U Rack LGA771
Q2'06 Discontinued 1U Rack LGA771
Q2'09 Discontinued 1U Rack LGA771
Q2'09 Discontinued 1U Rack LGA771
Q3'06 Discontinued 2U Rack LGA771
Q3'06 Discontinued 2U Rack LGA771