Snow Hill เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
Q3'07 Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA775
Q3'07 Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA775
Q3'07 Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA775
Q3'07 Discontinued ATX Rack LGA775
Q3'07 Discontinued 1U Rack LGA775