Patsburg เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Bus การปรับปรุงแก้ไข PCI Express การปรับปรุงแก้ไข USB TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ชิปเซ็ต Intel® C602 Discontinued 2.0 2.0 8 W
ชิปเซ็ต Intel® C604 Discontinued 2.0 2.0 8 W
ชิปเซ็ต Intel® C606 Discontinued 2.0 2.0 12 W
ชิปเซ็ต Intel® C608 Discontinued 2.0 2.0 12 W
ชิปเซ็ต Intel® C602J Discontinued 2.0 2.0 8 W
ชิปเซ็ต Intel® X79 Express Discontinued 2.0 2.0 7.8 W