Lincroft เดิมของผลิตภัณฑ์

Lincroft เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z600
(แคช 512K, 1.20 GHz)
Discontinued Q2'10 1 1.20 GHz 512 KB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z615
(แคช 512K, 1.60 GHz)
Discontinued Q2'10 1 1.60 GHz 512 KB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z625
(แคช 512K, 1.90 GHz)
Discontinued Q2'10 1 1.90 GHz 512 KB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z670
(แคช 512K, 1.50 GHz)
Discontinued Q2'11 1 1.50 GHz 512 KB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z650
(แคช 512K, 1.20 GHz)
Discontinued Q2'11 1 1.20 GHz 512 KB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย