ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Bus การปรับปรุงแก้ไข PCI Express การปรับปรุงแก้ไข USB TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ชิปเซ็ต Intel® H57 Express Discontinued 2.0 (2.5 GT/s) 2.0 5.2 W
ชิปเซ็ต Intel® H55 Express Discontinued 2.0 (2.5 GT/s) 2.0 5.2 W
ชิปเซ็ต Intel® Q57 Express Discontinued 2.0 (2.5 GT/s) 2.0 5.1 W
ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® HM57 Express Discontinued 2.0 3.5 W
ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® HM55 Express Discontinued 2.0 3.5 W
ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® QM57 Express Discontinued 2.0 3.5 W
ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® QS57 Express Discontinued 2.0 3.4 W
ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® PM55 Express Discontinued USB 2.0 3.5 W
ชิปเซ็ต Intel® P55 Express Discontinued 2.0 (2.5 GT/s) 2.0 4.7 W
ชิปเซ็ต Intel® 3450 Discontinued 2.0 (2.5 GT/s) 2.0 5.9 W
ชิปเซ็ต Intel® 3420 Discontinued 2.0
ชิปเซ็ต Intel® 3400 Discontinued 2.0