ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
Discontinued Q1'14 12 2.80 GHz 2.30 GHz 24 MB
Discontinued Q1'14 15 3.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB
Launched Q1'14 6 3.70 GHz 3.40 GHz 37.5 MB
Discontinued Q1'14 10 3.70 GHz 3.20 GHz 37.5 MB
Discontinued Q1'14 15 3.40 GHz 2.80 GHz 37.5 MB
Discontinued Q1'14 15 3.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB
Launched Q1'14 15 2.80 GHz 2.20 GHz 37.5 MB
Launched Q1'14 15 2.90 GHz 2.30 GHz 30 MB
Launched Q1'14 12 3.60 GHz 3.00 GHz 30 MB
Discontinued Q1'14 12 2.80 GHz 2.30 GHz 24 MB
Discontinued Q1'14 15 3.40 GHz 2.80 GHz 37.5 MB
Launched Q1'14 15 2.90 GHz 2.30 GHz 30 MB
Launched Q1'14 12 3.20 GHz 2.60 GHz 30 MB
Discontinued Q1'14 10 2.70 GHz 2.20 GHz 20 MB
Discontinued Q1'14 8 2.50 GHz 2.00 GHz 16 MB
Launched Q1'14 6 1.90 GHz 12 MB
Launched Q1'14 15 3.40 GHz 2.80 GHz 37.5 MB
Launched Q1'14 15 3.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB
Launched Q1'14 15 2.90 GHz 2.30 GHz 30 MB
Discontinued Q1'14 12 2.80 GHz 2.30 GHz 24 MB
Discontinued Q2'12 4 4.10 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'12 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.50 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 2 3.50 GHz 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.50 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'12 4 3.60 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'12 4 3.90 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 4 3.30 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 4 3.30 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'13 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'13 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'13 2 3.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'13 2 2.70 GHz 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'13 2 3.20 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'13 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'13 2 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'13 2 3.20 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'13 2 3.10 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'13 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'13 2 2.90 GHz 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'13 2 3.30 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'13 2 3.40 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'13 2 3.60 GHz 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'13 2 3.70 GHz 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'13 2 2.60 GHz 1.50 GHz 4 MB
Discontinued Q1'13 2 2.30 GHz 1.50 GHz 3 MB
Discontinued Q1'13 2 2.00 GHz 1.50 GHz 3 MB
Discontinued Q1'13 2 1.40 GHz 3 MB
Discontinued Q3'12 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'12 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'12 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'12 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'12 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'12 4 3.70 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'12 4 3.80 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'12 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'12 4 3.30 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'12 4 3.20 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'12 4 3.20 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'12 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'12 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'12 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'12 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'12 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'12 2 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 2 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'12 2 3.30 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'12 2 2.80 GHz 1.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'12 2 3.20 GHz 2.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 2 3.00 GHz 1.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 2 3.60 GHz 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 2 2.60 GHz 1.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.60 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 2 3.60 GHz 2.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 2 3.50 GHz 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 2 3.30 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 2 3.20 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 2 2.80 GHz 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.70 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.90 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'12 4 3.70 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.90 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.50 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.50 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.60 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.70 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'13 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'13 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'13 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'13 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'13 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'13 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'13 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'13 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'12 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache