ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4830 v2
(แคช 20M, 2.20 GHz)
Discontinued Q1'14 10 2.70 GHz 2.20 GHz 20 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4880 v2
(แคช 37.5M, 2.50 GHz)
Discontinued Q1'14 15 3.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8893 v2
(แคช 37.5M, 3.40 GHz)
Launched Q1'14 6 3.70 GHz 3.40 GHz 37.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8891 v2
(แคช 37.5M, 3.20 GHz)
Discontinued Q1'14 10 3.70 GHz 3.20 GHz 37.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8890 v2
(แคช 37.5M, 2.80 GHz)
Discontinued Q1'14 15 3.40 GHz 2.80 GHz 37.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8880 v2
(แคช 37.5M, 2.50 GHz)
Discontinued Q1'14 15 3.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8880L v2
(แคช 37.5M, 2.20 GHz)
Launched Q1'14 15 2.80 GHz 2.20 GHz 37.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8870 v2
(แคช 30M, 2.30 GHz)
Launched Q1'14 15 2.90 GHz 2.30 GHz 30 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8857 v2
(แคช 30M, 3.00 GHz)
Launched Q1'14 12 3.60 GHz 3.00 GHz 30 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8850 v2
(แคช 24M, 2.30 GHz)
Discontinued Q1'14 12 2.80 GHz 2.30 GHz 24 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4890 v2
(แคช 37.5M, 2.80 GHz)
Discontinued Q1'14 15 3.40 GHz 2.80 GHz 37.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4870 v2
(แคช 30M, 2.30 GHz)
Launched Q1'14 15 2.90 GHz 2.30 GHz 30 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4860 v2
(แคช 30M, 2.60 GHz)
Launched Q1'14 12 3.20 GHz 2.60 GHz 30 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4850 v2
(แคช 24M, 2.30 GHz)
Discontinued Q1'14 12 2.80 GHz 2.30 GHz 24 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4820 v2
(แคช 16M, 2.00 GHz)
Discontinued Q1'14 8 2.50 GHz 2.00 GHz 16 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4809 v2
(แคช 12M, 1.90 GHz)
Launched Q1'14 6 1.90 GHz 12 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-2890 v2
(แคช 37.5M, 2.80 GHz)
Launched Q1'14 15 3.40 GHz 2.80 GHz 37.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-2880 v2
(แคช 37.5M, 2.50 GHz)
Launched Q1'14 15 3.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-2850 v2
(แคช 24M, 2.30 GHz)
Discontinued Q1'14 12 2.80 GHz 2.30 GHz 24 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-2870 v2
(แคช 30M, 2.30 GHz)
Launched Q1'14 15 2.90 GHz 2.30 GHz 30 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1290 v2
(แคช 8M, 3.70 GHz)
Discontinued Q2'12 4 4.10 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1280 v2
(แคช 8M, 3.60 GHz)
Discontinued Q2'12 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1275 v2
(แคช 8M, 3.50 GHz)
Launched Q2'12 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1270 v2
(แคช 8M, 3.50 GHz)
Discontinued Q2'12 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1265L v2
(แคช 8M, 2.50 GHz)
Discontinued Q2'12 4 3.50 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1245 v2
(แคช 8M, 3.40 GHz)
Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1240 v2
(แคช 8M, 3.40 GHz)
Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1220L v2
(แคช 3M, 2.30 GHz)
Discontinued Q2'12 2 3.50 GHz 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1220 v2
(แคช 8M, 3.10 GHz)
Discontinued Q2'12 4 3.50 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1225 v2
(แคช 8M, 3.20 GHz)
Launched Q2'12 4 3.60 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1230 v2
(แคช 8M, 3.30 GHz)
Discontinued Q2'12 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3940XM Extreme Edition
(แคช 8M, สูงสุด 3.90 GHz)
Discontinued Q3'12 4 3.90 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3920XM Extreme Edition
(แคช 8M, สูงสุด 3.80 GHz)
Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3340
(แคช 6M, สูงสุด 3.30 GHz)
Discontinued Q3'13 4 3.30 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3340S
(แคช 6M, สูงสุด 3.30 GHz)
Discontinued Q3'13 4 3.30 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3250
(แคช 3M, 3.50 GHz)
Discontinued Q2'13 2 3.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3250T
(แคช 3M, 3.00 GHz)
Discontinued Q2'13 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3245
(แคช 3M, 3.40 GHz)
Discontinued Q2'13 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3537U
(แคช 4M, สูงสุด 3.10 GHz)
Discontinued Q1'13 2 3.10 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3230M
(แคช 3M, สูงสุด 3.20 GHz) rPGA
Discontinued Q1'13 2 3.20 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3130M
(แคช 3M, 2.60 GHz)
Discontinued Q1'13 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3227U
(แคช 3M, 1.90 GHz)
Discontinued Q1'13 2 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3230M
(แคช 3M, สูงสุด 3.20 GHz) BGA
Discontinued Q1'13 2 3.20 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3337U
(แคช 3M, สูงสุด 2.70 GHz)
Discontinued Q1'13 2 2.70 GHz 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3210
(แคช 3M, 3.20 GHz)
Discontinued Q1'13 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3437U
(แคช 3M, สูงสุด 2.90 GHz)
Discontinued Q1'13 2 2.90 GHz 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3687U
(แคช 4M, สูงสุด 3.30 GHz)
Discontinued Q1'13 2 3.30 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3340M
(แคช 3M, สูงสุด 3.40 GHz)
Discontinued Q1'13 2 3.40 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3380M
(แคช 3M, สูงสุด 3.60 GHz)
Discontinued Q1'13 2 3.60 GHz 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3540M
(แคช 4M, สูงสุด 3.70 GHz)
Discontinued Q1'13 2 3.70 GHz 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3689Y
(แคช 4M, สูงสุด 2.60 GHz)
Discontinued Q1'13 2 2.60 GHz 1.50 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3439Y
(แคช 3M, สูงสุด 2.30 GHz)
Discontinued Q1'13 2 2.30 GHz 1.50 GHz 3 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3339Y
(แคช 3M, สูงสุด 2.00 GHz)
Discontinued Q1'13 2 2.00 GHz 1.50 GHz 3 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3229Y
(แคช 3M, 1.40 GHz)
Discontinued Q1'13 2 1.40 GHz 3 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3632QM
(แคช 6M, สูงสุด 3.20 GHz) BGA
Discontinued Q3'12 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3632QM
(แคช 6M, สูงสุด 3.20 GHz) rPGA
Discontinued Q3'12 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3630QM
(แคช 6M, สูงสุด 3.40 GHz)
Discontinued Q3'12 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™i7-3635QM
(แคช 6M, สูงสุด 3.40 GHz)
Discontinued Q3'12 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3120M
(แคช 3M, 2.50 GHz)
Discontinued Q3'12 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3740QM
(แคช 6M, สูงสุด 3.70 GHz)
Discontinued Q3'12 4 3.70 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3840QM
(แคช 8M, สูงสุด 3.80 GHz)
Discontinued Q3'12 4 3.80 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3240T
(แคช 3M, 2.90 GHz)
Discontinued Q3'12 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3350P
(แคช 6M, สูงสุด 3.30 GHz)
Discontinued Q3'12 4 3.30 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3330S
(แคช 6M, สูงสุด 3.20 GHz)
Discontinued Q3'12 4 3.20 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3330
(แคช 6M, สูงสุด 3.20 GHz)
Discontinued Q3'12 4 3.20 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3240
(แคช 3M, 3.40 GHz)
Discontinued Q3'12 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3225
(แคช 3M, 3.30 GHz)
Discontinued Q3'12 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3220
(แคช 3M, 3.30 GHz)
Discontinued Q3'12 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3220T
(แคช 3M, 2.80 GHz)
Discontinued Q3'12 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3120ME
(แคช 3M, 2.40 GHz)
Launched Q3'12 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3217UE
(แคช 3M, 1.60 GHz)
Launched Q3'12 2 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3110M
(แคช 3M, 2.40 GHz)
Discontinued Q2'12 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3217U
(แคช 3M, 1.80 GHz)
Discontinued Q2'12 2 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3610ME
(แคช 3M, สูงสุด 3.30 GHz)
Launched Q2'12 2 3.30 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3517UE
(แคช 4M, สูงสุด 2.80 GHz)
Launched Q2'12 2 2.80 GHz 1.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3555LE
(แคช 4M, สูงสุด 3.20 GHz)
Launched Q2'12 2 3.20 GHz 2.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3210M
(แคช 3M, สูงสุด 3.10 GHz) BGA
Discontinued Q2'12 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3317U
(แคช 3M, สูงสุด 2.60 GHz)
Discontinued Q2'12 2 2.60 GHz 1.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3470T
(แคช 3M, สูงสุด 3.60 GHz)
Discontinued Q2'12 2 3.60 GHz 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3517U
(แคช 4M, สูงสุด 3.00 GHz)
Discontinued Q2'12 2 3.00 GHz 1.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3570
(แคช 6M, สูงสุด 3.80 GHz)
Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3570S
(แคช 6M, สูงสุด 3.80 GHz)
Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3470S
(แคช 6M, สูงสุด 3.60 GHz)
Discontinued Q2'12 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3470
(แคช 6M, สูงสุด 3.60 GHz)
Discontinued Q2'12 4 3.60 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3210M
(แคช 3M, สูงสุด 3.10 GHz, rPGA
Discontinued Q2'12 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3475S
(แคช 6M, สูงสุด 3.60 GHz)
Discontinued Q2'12 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3520M
(แคช 4M, สูงสุด 3.60 GHz)
Discontinued Q2'12 2 3.60 GHz 2.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3360M
(แคช 3M, สูงสุด 3.50 GHz)
Discontinued Q2'12 2 3.50 GHz 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3320M
(แคช 3M, สูงสุด 3.30 GHz)
Discontinued Q2'12 2 3.30 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3667U
(แคช 4M, สูงสุด 3.20 GHz)
Discontinued Q2'12 2 3.20 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3427U
(แคช 3M, สูงสุด 2.80 GHz)
Discontinued Q2'12 2 2.80 GHz 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3612QM
(แคช 6M, สูงสุด 3.10 GHz) rPGA
Discontinued Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i73770T
(แคช 8M, สูงสุด 3.70 GHz)
Discontinued Q2'12 4 3.70 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3770S
(แคช 8M, สูงสุด 3.90 GHz)
Discontinued Q2'12 4 3.90 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3770K
(แคช 8M, สูงสุด 3.90 GHz)
Discontinued Q2'12 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3570T
(แคช 6M, สูงสุด 3.30 GHz)
Discontinued Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3570K
(แคช 6M, สูงสุด 3.80 GHz)
Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3550S
(แคช 6M, สูงสุด 3.70 GHz)
Launched Q2'12 4 3.70 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3615QE
(แคช 6M, สูงสุด 3.30 GHz)
Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3612QE
(แคช 6M, สูงสุด 3.10 GHz)
Launched Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3610QE
(แคช 6M, สูงสุด 3.30 GHz)
Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3770
(แคช 8M, สูงสุด 3.90 GHz)
Discontinued Q2'12 4 3.90 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3615QM
(แคช 6M, สูงสุด 3.30 GHz)
Discontinued Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3550
(แคช 6M, สูงสุด 3.70 GHz)
Discontinued Q2'12 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3450S
(แคช 6M, สูงสุด 3.50 GHz)
Discontinued Q2'12 4 3.50 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3450
(แคช 6M, สูงสุด 3.50 GHz)
Discontinued Q2'12 4 3.50 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3612QM
(แคช 6M, สูงสุด 3.10 GHz) BGA
Discontinued Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3610QM
(แคช 6M, สูงสุด 3.30 GHz)
Discontinued Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3720QM
(แคช 6M, สูงสุด 3.60 GHz)
Discontinued Q2'12 4 3.60 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3820QM
(แคช 8M, สูงสุด 3.70 GHz)
Discontinued Q2'12 4 3.70 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G2140
(แคช 3M, 3.30 GHz)
Discontinued Q2'13 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G2030T
(แคช 3M, 2.60 GHz)
Discontinued Q2'13 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G2030
(แคช 3M, 3.00 GHz)
Discontinued Q2'13 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G2120T
(แคช 3M, 2.70 GHz)
Discontinued Q2'13 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G2020
(แคช 3M, 2.90 GHz)
Discontinued Q1'13 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G2020T
(แคช 3M, 2.50 GHz)
Discontinued Q1'13 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G2130
(แคช 3M, 3.20 GHz)
Discontinued Q1'13 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G2010
(แคช 3M, 2.80 GHz)
Discontinued Q1'13 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G2100T
(แคช 3M, 2.80 GHz)
Discontinued Q3'12 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G2120
(แคช 3M, 3.10 GHz)
Launched Q3'12 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 2127U
(แคช 2M, 1.90 GHz)
Discontinued Q3'13 2 1.90 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 2030M
(แคช 2M, 2.50 GHz)
Discontinued Q1'13 2 2.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 2129Y
(แคช 2M, 1.10 GHz)
Discontinued Q1'13 2 1.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 2020M
(แคช 2M, 2.40 GHz)
Discontinued Q3'12 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 2117U
(แคช 2M, 1.80 GHz)
Discontinued Q3'12 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 1405 v2
(แคช 6M, 1.40 GHz)
Launched Q1'14 2 1.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® A1018
(แคช 1M, 2.10 GHz)
Discontinued Q3'13 2 2.10 GHz 1 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1630
(แคช 2M, 2.80 GHz)
Discontinued Q3'13 2 2.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1620T
(แคช 2M, 2.40 GHz)
Discontinued Q3'13 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1610
(แคช 2M, 2.60 GHz)
Discontinued Q1'13 2 2.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1610T
(แคช 2M, 2.30 GHz)
Discontinued Q1'13 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1620
(แคช 2M, 2.70 GHz)
Launched Q1'13 2 2.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1017U
(แคช 2M, 1.60 GHz)
Discontinued Q3'13 2 1.60 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1005M
(แคช 2M, 1.90 GHz)
Discontinued Q3'13 2 1.90 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1019Y
(แคช 2M, 1.00 GHz)
Discontinued Q2'13 2 1.00 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1020E
(แคช 2M, 2.20 GHz)
Launched Q1'13 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1047UE
(แคช 2M, 1.40 GHz)
Launched Q1'13 2 1.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1007U
(แคช 2M, 1.50 GHz)
Discontinued Q1'13 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1000M
(แคช 2M, 1.80 GHz)
Discontinued Q1'13 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache