ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3920XM Extreme Edition Launched Q2'12 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3940XM Extreme Edition Launched Q3'12 4 3.90 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3427U Launched Q2'12 2 2.80 GHz 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3820QM Launched Q2'12 4 3.70 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3720QM Launched Q2'12 4 3.60 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3520M Launched Q2'12 2 3.60 GHz 2.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3360M Launched Q2'12 2 3.50 GHz 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3770S Discontinued Q2'12 4 3.90 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3320M Launched Q2'12 2 3.30 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3217U Launched Q2'12 2 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3317U Launched Q2'12 2 2.60 GHz 1.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3667U Launched Q2'12 2 3.20 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i73770T Discontinued Q2'12 4 3.70 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3120ME Launched Q3'12 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3475S Discontinued Q2'12 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3210M Launched Q2'12 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3770 Discontinued Q2'12 4 3.90 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3610QM Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3615QE Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3550 Discontinued Q2'12 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 2500
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3615QM Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3612QE Launched Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3110M Launched Q2'12 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3612QM Launched Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3610QE Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3570S Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 2500
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3240 Discontinued Q3'12 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 2500
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3550S Launched Q2'12 4 3.70 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 2500
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3330 Discontinued Q3'12 4 3.20 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 2500
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3555LE Launched Q2'12 2 3.20 GHz 2.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3570 Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 2500
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3517UE Launched Q2'12 2 2.80 GHz 1.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3330S Discontinued Q3'12 4 3.20 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 2500
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3225 Discontinued Q3'12 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3470T Discontinued Q2'12 2 3.60 GHz 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 2500
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3517U Launched Q2'12 2 3.00 GHz 1.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3450 Discontinued Q2'12 4 3.50 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 2500
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3570K Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3220 Discontinued Q3'12 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 2500
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3610ME Launched Q2'12 2 3.30 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3450S Discontinued Q2'12 4 3.50 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 2500
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3570T Discontinued Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 2500
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3220T Discontinued Q3'12 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 2500
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3770K Discontinued Q2'12 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3217UE Launched Q3'12 2 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3240T Discontinued Q3'12 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 2500
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3210M Launched Q2'12 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3612QM Launched Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3470S Discontinued Q2'12 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 2500
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3470 Discontinued Q2'12 4 3.60 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 2500
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3350P Discontinued Q3'12 4 3.30 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3840QM Launched Q3'12 4 3.80 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3740QM Launched Q3'12 4 3.70 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3630QM Launched Q3'12 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3632QM Launched Q3'12 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™i7-3635QM Launched Q3'12 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3540M Launched Q1'13 2 3.70 GHz 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3120M Launched Q3'12 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3380M Launched Q1'13 2 3.60 GHz 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3340M Launched Q1'13 2 3.40 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3210 Discontinued Q1'13 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 2500
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3687U Launched Q1'13 2 3.30 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3437U Launched Q1'13 2 2.90 GHz 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3230M Launched Q1'13 2 3.20 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3227U Launched Q1'13 2 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3229Y Launched Q1'13 2 1.40 GHz 3 MB กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3130M Launched Q1'13 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3339Y Launched Q1'13 2 2.00 GHz 1.50 GHz 3 MB กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3250 Discontinued Q2'13 2 3.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 2500
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3439Y Launched Q1'13 2 2.30 GHz 1.50 GHz 3 MB กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3689Y Launched Q1'13 2 2.60 GHz 1.50 GHz 4 MB กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3250T Discontinued Q2'13 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 2500
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3230M Launched Q1'13 2 3.20 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3245 Discontinued Q2'13 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3537U Launched Q1'13 2 3.10 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3337U Launched Q1'13 2 2.70 GHz 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3632QM Launched Q3'12 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3340 Discontinued Q3'13 4 3.30 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 2500
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3340S Discontinued Q3'13 4 3.30 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 2500
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G2120 Launched Q3'12 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G2100T Discontinued Q3'12 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G2010 Discontinued Q1'13 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G2120T Discontinued Q2'13 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G2130 Launched Q1'13 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G2020T Launched Q1'13 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G2020 Discontinued Q1'13 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G2140 Discontinued Q2'13 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G2030T Launched Q2'13 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G2030 Launched Q2'13 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 2020M Launched Q3'12 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 2117U Launched Q3'12 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 2030M Launched Q1'13 2 2.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 2129Y Launched Q1'13 2 1.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 2127U Launched Q3'13 2 1.90 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 1405 v2 Launched Q1'14 2 1.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® A1018 Discontinued Q3'13 2 2.10 GHz 1 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1610 Launched Q1'13 2 2.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1620 Launched Q1'13 2 2.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1610T Launched Q1'13 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1630 Discontinued Q3'13 2 2.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1620T Launched Q3'13 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1037U Launched Q1'13 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1000M Launched Q1'13 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1007U Launched Q1'13 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1020M Launched Q1'13 2 2.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1005M Launched Q3'13 2 1.90 GHz 2 MB กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1020E Launched Q1'13 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1047UE Launched Q1'13 2 1.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1019Y Launched Q2'13 2 1.00 GHz 2 MB กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1017U Launched Q3'13 2 1.60 GHz 2 MB กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 927UE Launched Q1'13 1 1.50 GHz 1 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4809 v2 Launched Q1'14 6 1.90 GHz 12 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8880L v2 Launched Q1'14 15 2.80 GHz 2.20 GHz 37.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8880 v2 Launched Q1'14 15 3.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4820 v2 Launched Q1'14 8 2.50 GHz 2.00 GHz 16 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8890 v2 Launched Q1'14 15 3.40 GHz 2.80 GHz 37.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8891 v2 Launched Q1'14 10 3.70 GHz 3.20 GHz 37.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-2850 v2 Launched Q1'14 12 2.80 GHz 2.30 GHz 24 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4830 v2 Launched Q1'14 10 2.70 GHz 2.20 GHz 20 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8893 v2 Launched Q1'14 6 3.70 GHz 3.40 GHz 37.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-2870 v2 Launched Q1'14 15 2.90 GHz 2.30 GHz 30 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4850 v2 Launched Q1'14 12 2.80 GHz 2.30 GHz 24 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-2880 v2 Launched Q1'14 15 3.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-2890 v2 Launched Q1'14 15 3.40 GHz 2.80 GHz 37.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4860 v2 Launched Q1'14 12 3.20 GHz 2.60 GHz 30 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4870 v2 Launched Q1'14 15 2.90 GHz 2.30 GHz 30 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4890 v2 Launched Q1'14 15 3.40 GHz 2.80 GHz 37.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8850 v2 Launched Q1'14 12 2.80 GHz 2.30 GHz 24 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8857 v2 Launched Q1'14 12 3.60 GHz 3.00 GHz 30 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8870 v2 Launched Q1'14 15 2.90 GHz 2.30 GHz 30 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4880 v2 Launched Q1'14 15 3.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1290 v2 Discontinued Q2'12 4 4.10 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1230 v2 Discontinued Q2'12 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1225 v2 Launched Q2'12 4 3.60 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1280 v2 Discontinued Q2'12 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1220 v2 Discontinued Q2'12 4 3.50 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1275 v2 Launched Q2'12 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1220L v2 Discontinued Q2'12 2 3.50 GHz 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1270 v2 Discontinued Q2'12 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1265L v2 Discontinued Q2'12 4 3.50 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 2500
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1245 v2 Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1240 v2 Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย