ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2720QM Discontinued Q1'11 4 3.30 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2540M Discontinued Q1'11 2 3.30 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2400 Discontinued Q1'11 4 3.40 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 2000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2310M Launched Q1'11 2 2.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2410M Launched Q1'11 2 2.90 GHz 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2400S Discontinued Q1'11 4 3.30 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 2000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2500 Discontinued Q1'11 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 2000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2820QM Discontinued Q1'11 4 3.40 GHz 2.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2500K Discontinued Q1'11 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2520M Discontinued Q1'11 2 3.20 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2500S Discontinued Q1'11 4 3.70 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 2000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2500T Discontinued Q1'11 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 2000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2620M Discontinued Q1'11 2 3.40 GHz 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2600 Discontinued Q1'11 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 2000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2120 Discontinued Q1'11 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 2000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2920XM Extreme Edition Discontinued Q1'11 4 3.50 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2310 Discontinued Q2'11 4 3.20 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 2000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2300 Discontinued Q1'11 4 3.10 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 2000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2320 Discontinued Q3'11 4 3.30 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 2000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2600K Discontinued Q1'11 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2120T Discontinued Q3'11 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 2000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2510E Discontinued Q1'11 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2600S Discontinued Q1'11 4 3.80 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 2000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2130 Discontinued Q3'11 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 2000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2350M Launched Q4'11 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2860QM Discontinued Q4'11 4 3.60 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2630QM Launched Q1'11 4 2.90 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2390T Discontinued Q1'11 2 3.50 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 2000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2960XM Extreme Edition Discontinued Q4'11 4 3.70 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2100 Discontinued Q1'11 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 2000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2100T Discontinued Q1'11 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 2000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2312M Launched Q2'11 2 2.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2430M Launched Q4'11 2 3.00 GHz 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2102 Discontinued Q2'11 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 2000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2670QM Discontinued Q4'11 4 3.10 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2330E Discontinued Q2'11 2 2.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2675QM Launched Q4'11 4 3.10 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2330M Launched Q2'11 2 2.20 GHz 3 MB L3 Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2635QM Launched Q1'11 4 2.90 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2450M Launched Q1'12 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2370M Launched Q1'12 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2710QE Discontinued Q1'11 4 3.00 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2640M Discontinued Q4'11 2 3.50 GHz 2.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2760QM Discontinued Q4'11 4 3.50 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2649M Discontinued Q1'11 2 3.20 GHz 2.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2357M Launched Q2'11 2 1.30 GHz 3 MB L3 Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2657M Discontinued Q1'11 2 2.70 GHz 1.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2617M Discontinued Q1'11 2 2.60 GHz 1.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2655LE Discontinued Q1'11 2 2.90 GHz 2.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2677M Discontinued Q2'11 2 2.90 GHz 1.80 GHz 4 MB L3 Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2310E Discontinued Q1'11 2 2.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2637M Discontinued Q2'11 2 2.80 GHz 1.70 GHz 4 MB L3 Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2377M Launched Q2'12 2 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2715QE Discontinued Q1'11 4 3.00 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2405S Discontinued Q2'11 4 3.30 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2537M Discontinued Q1'11 2 2.30 GHz 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2610UE Discontinued Q1'11 2 2.40 GHz 1.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2105 Discontinued Q2'11 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2557M Discontinued Q2'11 2 2.70 GHz 1.70 GHz 3 MB L3 Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2340UE Discontinued Q2'11 2 1.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2629M Discontinued Q1'11 2 3.00 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2515E Discontinued Q1'11 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2467M Launched Q2'11 2 2.30 GHz 1.60 GHz 3 MB L3 Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2125 Discontinued Q3'11 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2367M Launched Q4'11 2 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2435M Launched Q4'11 2 3.00 GHz 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2700K Discontinued Q4'11 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2450P Discontinued Q1'12 4 3.50 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2380P Discontinued Q1'12 4 3.40 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2550K Discontinued Q1'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2365M Launched Q3'12 2 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2328M Launched Q3'12 2 2.20 GHz 3 MB กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2348M Launched Q1'13 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2375M Launched Q1'13 2 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G640 Discontinued Q2'12 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G640T Discontinued Q2'12 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G620 Discontinued Q2'11 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G620T Discontinued Q2'11 2 2.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G840 Discontinued Q2'11 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G622 Discontinued Q2'11 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G630 Discontinued Q3'11 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G850 Discontinued Q2'11 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G860 Discontinued Q3'11 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G630T Discontinued Q3'11 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G632 Discontinued Q3'11 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G870 Discontinued Q2'12 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® B940 Launched Q2'11 2 2.00 GHz 2 MB L3 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® B950 Discontinued Q2'11 2 2.10 GHz 2 MB L3 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 957 Launched Q2'11 2 1.20 GHz 2 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 967 Launched Q4'11 2 1.30 GHz 2 MB L3 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® B960 Launched Q4'11 2 2.20 GHz 2 MB L3 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® B970 Launched Q1'12 2 2.30 GHz 2 MB L3 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 977 Launched Q1'12 2 1.40 GHz 2 MB L3 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G860T Discontinued Q2'12 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 987 Launched Q3'12 2 1.50 GHz 2 MB กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 997 Launched Q3'12 2 1.60 GHz 2 MB L3 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G645T Discontinued Q3'12 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G645 Discontinued Q3'12 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® B980 Launched Q2'12 2 2.40 GHz 2 MB กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G530T Discontinued Q3'11 2 2.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G540 Discontinued Q3'11 2 2.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G540T Discontinued Q2'12 2 2.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G550 Discontinued Q2'12 2 2.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G550T Discontinued Q3'12 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G530 Discontinued Q3'11 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 847E Discontinued Q2'11 2 1.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 847 Discontinued Q2'11 2 1.10 GHz 2 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B810 Discontinued Q1'11 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 827E Discontinued Q3'11 1 1.40 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B810E Discontinued Q2'11 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G440 Discontinued Q3'11 1 1.60 GHz 1 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B800 Discontinued Q2'11 2 1.50 GHz 2 MB L3 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 787 Launched Q3'11 1 1.30 GHz 1.5 MB L3 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 857 Launched Q3'11 2 1.20 GHz 2 MB L3 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B710 Launched Q3'11 1 1.60 GHz 1.5 MB L3 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B840 Discontinued Q3'11 2 1.90 GHz 2 MB L3 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G460 Discontinued Q4'11 1 1.80 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 807UE Discontinued Q4'11 1 1.00 GHz 1 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 797 Launched Q1'12 1 1.40 GHz 1.5 MB L3 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 867 Launched Q1'12 2 1.30 GHz 2 MB L3 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B815 Discontinued Q1'12 2 1.60 GHz 2 MB L3 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B720 Discontinued Q1'12 1 1.70 GHz 1.5 MB L3 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 877 Discontinued Q2'12 2 1.40 GHz 2 MB L3 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B820 Discontinued Q3'12 2 1.70 GHz 2 MB กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 807 Discontinued Q2'12 1 1.50 GHz 1.5 MB L3 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 887 Discontinued Q3'12 2 1.50 GHz 2 MB L3 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G465 Discontinued Q3'12 1 1.90 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G555 Discontinued Q3'12 2 2.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B830 Discontinued Q3'12 2 1.80 GHz 2 MB L3 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G470 Launched Q2'13 1 2.00 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1230 Discontinued Q2'11 4 3.60 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1235 Discontinued Q2'11 4 3.60 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1240 Discontinued Q2'11 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1245 Discontinued Q2'11 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1260L Discontinued Q2'11 4 3.30 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 2000
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1270 Discontinued Q2'11 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1275 Discontinued Q2'11 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1220 Discontinued Q2'11 4 3.40 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1280 Discontinued Q2'11 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1225 Discontinued Q2'11 4 3.40 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1220L Discontinued Q2'11 2 3.40 GHz 2.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1290 Discontinued Q3'11 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย