Lynnfield เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X3480
(8M แคช 3.06 GHz)
Discontinued Q2'10 4 3.73 GHz 3.06 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X3430
(8M แคช 2.40 GHz)
Discontinued Q3'09 4 2.80 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X3440
(แคช 8M, 2.53 GHz)
Discontinued Q3'09 4 2.93 GHz 2.53 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X3450
(แคช 8M, 2.66 GHz)
Discontinued Q3'09 4 3.20 GHz 2.66 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X3460
(8M แคช 2.80 GHz)
Discontinued Q3'09 4 3.46 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X3470
(แคช 8M, 2.93 GHz)
Discontinued Q3'09 4 3.60 GHz 2.93 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L3426
(8M แคช 1.86 GHz)
Discontinued Q3'09 4 3.20 GHz 1.86 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-760
(แคช 8M, 2.80 GHz)
Discontinued Q3'10 4 3.33 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-875K
(แคช 8M, 2.93 GHz)
Discontinued Q2'10 4 3.60 GHz 2.93 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-880
(แคช 8M, 3.06 GHz)
Discontinued Q2'10 4 3.73 GHz 3.06 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-870S
(แคช 8M, 2.66 GHz)
Discontinued Q2'10 4 3.60 GHz 2.66 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-860S
(แคช 8M, 2.53 GHz)
Discontinued Q1'10 4 3.46 GHz 2.53 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-750S
(แคช 8M, 2.40 GHz)
Discontinued Q1'10 4 3.20 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-870
(แคช 8M, 2.93 GHz)
Discontinued Q3'09 4 3.60 GHz 2.93 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-860
(แคช 8M, 2.80 GHz)
Discontinued Q3'09 4 3.46 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-750
(แคช 8M, 2.66 GHz)
Discontinued Q3'09 4 3.20 GHz 2.66 GHz 8 MB Intel® Smart Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย