Clarkdale เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
Q1'10 2 2.53 GHz 2.26 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 30 W
Q3'10 2 3.33 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 73 W
Q2'10 2 3.46 GHz 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 73 W
Q2'10 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 73 W
Q2'10 2 3.86 GHz 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 73 W
Q1'10 2 3.73 GHz 3.46 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 73 W
Q1'10 2 2.93 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 73 W
Q1'10 2 3.06 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 73 W
Q1'10 2 3.46 GHz 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 73 W
Q1'10 2 3.60 GHz 3.33 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 73 W
Q1'10 2 3.60 GHz 3.33 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 87 W
Q3'11 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 73 W
Q1'11 2 2.93 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 73 W
Q1'10 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 73 W

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย