Clarkdale เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L3406
(แคช 4M, 2.26 GHz)
Discontinued Q1'10 2 2.53 GHz 2.26 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-560
(แคช 4M, 3.33 GHz)
Discontinued Q3'10 2 3.33 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-550
(แคช 4M, 3.20 GHz)
Discontinued Q2'10 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-655K
(แคช 4M, 3.20 GHz)
Discontinued Q2'10 2 3.46 GHz 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-680
(แคช 4M, 3.60 GHz)
Discontinued Q2'10 2 3.86 GHz 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-650
(แคช 4M, 3.20 GHz)
Discontinued Q1'10 2 3.46 GHz 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-660
(แคช 4M, 3.33 GHz)
Discontinued Q1'10 2 3.60 GHz 3.33 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-661
(แคช 4M, 3.33 GHz)
Discontinued Q1'10 2 3.60 GHz 3.33 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-670
(แคช 4M, 3.46 GHz)
Discontinued Q1'10 2 3.73 GHz 3.46 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-530
(แคช 4M, 2.93 GHz)
Discontinued Q1'10 2 2.93 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-540
(แคช 4M, 3.06 GHz)
Discontinued Q1'10 2 3.06 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G6951
(แคช 3M, 2.80 GHz)
Discontinued Q3'11 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G6960
(แคช 3M, 2.93 GHz)
Discontinued Q1'11 2 2.93 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G6950
(แคช 3M, 2.80 GHz)
Discontinued Q1'10 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย