Tolapai เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช TDP กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์แบบอินทิเกรต Intel® EP80579, 1200 MHz Discontinued Q3'08 1 1.20 GHz 256 KB L2 Cache 19 W
โปรเซสเซอร์แบบอินทิเกรต Intel® EP80579 พร้อมเทคโนโลยี Intel® QuickAssist, 1066 MHz Discontinued Q3'08 1 1.00 GHz 256 KB L2 Cache 20 W
โปรเซสเซอร์แบบอินทิเกรต Intel® EP80579, 1066 MHz Discontinued Q3'08 1 1.00 GHz 256 KB L2 Cache 18 W
โปรเซสเซอร์แบบอินทิเกรต Intel® EP80579 พร้อมเทคโนโลยี Intel® QuickAssist, 600 MHz Discontinued Q3'08 1 600 MHz 256 KB L2 Cache 13 W
โปรเซสเซอร์แบบอินทิเกรต Intel® EP80579, 600 MHz Discontinued Q3'08 1 600 MHz 256 KB L2 Cache 11 W
โปรเซสเซอร์แบบอินทิเกรต Intel® EP80579 พร้อมเทคโนโลยี Intel® QuickAssist, 1200 MHz Discontinued Q3'08 1 1.20 GHz 256 KB L2 Cache 21 W

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย