Bloomfield เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
Q1'10 4 3.06 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q4'09 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q3'09 4 3.33 GHz 3.06 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q3'09 4 3.60 GHz 3.33 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q1'09 4 2.93 GHz 2.66 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q1'09 4 3.20 GHz 2.93 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q1'09 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q1'10 4 3.06 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q4'09 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'09 4 3.33 GHz 3.06 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'09 4 3.60 GHz 3.33 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q4'08 4 2.93 GHz 2.66 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q4'08 4 3.20 GHz 2.93 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q4'08 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 130 W

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย