Bloomfield เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W3530
(แคช 8M, 2.80 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'10 4 3.06 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W3565
(แคช 8M, 3.20 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q4'09 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W3550
(แคช 8M, 3.06 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q3'09 4 3.33 GHz 3.06 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W3580
(แคช 8M, 3.33 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q3'09 4 3.60 GHz 3.33 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W3520
(แคช 8M, 2.66 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'09 4 2.93 GHz 2.66 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W3540
(แคช 8M, 2.93 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'09 4 3.20 GHz 2.93 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W3570
(แคช 8M, 3.20 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'09 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-930
(แคช 8M, 2.80 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'10 4 3.06 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-960
(แคช 8M, 3.20 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q4'09 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-950
(แคช 8M, 3.06 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q2'09 4 3.33 GHz 3.06 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-975 Extreme Edition
(แคช 8M, 3.33 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q2'09 4 3.60 GHz 3.33 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-920
(แคช 8M, 2.66 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q4'08 4 2.93 GHz 2.66 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-940
(แคช 8M, 2.93 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q4'08 4 3.20 GHz 2.93 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-965 Extreme Edition
(แคช 8M, 3.20 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q4'08 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย