Tower Falls เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด รองรับระดับ RAID NumInternalPorts # พอร์ตภายนอก EmbeddedMemorySize เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® RAID Activation Key AXXRAKSW5 Discontinued Activation Key 0, 1, 10, 5, 50 0

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองผลิตภัณฑ์ Intel® RAID ตามระดับ RAID, อัตราการถ่ายโอนข้อมูล, พอร์ต, และอีกมากมาย