Merom เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ClockSpeedMax
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
Discontinued Q4'08 2 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q2'08 2 1.80 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'08 2 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'08 2 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q3'07 1 1.06 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q3'07 2 1.80 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued Q3'07 1 1.20 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q3'07 2 2.60 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued Q3'07 2 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q3'07 2 2.80 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued Q3'07 2 2.60 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued Q3'07 2 2.33 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued Q2'07 2 1.80 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q2'07 2 2.40 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued Q3'06 2 2.20 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued Q2'07 2 2.00 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued Q3'06 2 1.60 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued Q2'07 2 1.40 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued Q3'06 2 1.06 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q2'07 2 1.20 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q3'06 2 1.50 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued Q1'07 2 1.33 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued Q3'06 2 2.16 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued Q3'06 2 1.06 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued 2 1.40 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued 2 1.83 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued 2 1.20 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued 2 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued 2 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued 2 1.73 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued 2 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued 2 1.50 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued 2 1.66 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued 2 2.00 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued 2 1.83 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued 2 1.66 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q4'08 2 2.16 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q1'08 2 1.73 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q4'07 2 1.46 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q4'07 2 1.60 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued 2 1.86 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued 2 2.00 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q3'06 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q4'08 2 1.66 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q4'08 2 1.83 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q3'08 1 2.16 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q3'06 1 2.00 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q2'08 1 2.26 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q1'08 1 2.13 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q3'07 1 930 MHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q3'07 1 1.86 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q3'06 1 1.73 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q1'07 1 1.73 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q1'07 1 1.60 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q3'06 1 2.00 GHz 1 MB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย