Merom เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ClockSpeedMax
แคช
ProcessorGraphicsModelId
Q4'08 2 2 MB L2 Cache
Q2'08 2 2 MB L2 Cache
Q1'08 2 2 MB L2 Cache
Q1'08 2 2 MB L2 Cache
Q3'07 2 2 MB L2 Cache
Q3'07 2 4 MB L2 Cache
Q3'07 1 1 MB L2 Cache
Q3'07 1 1 MB L2 Cache
Q3'07 2 4 MB L2 Cache
Q3'07 2 4 MB L2 Cache
Q3'07 2 4 MB L2 Cache
Q3'07 2 4 MB L2 Cache
Q2'07 2 4 MB L2 Cache
Q2'07 2 2 MB L2 Cache
Q2'07 2 4 MB L2 Cache
Q3'06 2 4 MB L2 Cache
Q2'07 2 4 MB L2 Cache
Q3'06 2 4 MB L2 Cache
Q3'06 2 2 MB L2 Cache
Q2'07 2 2 MB L2 Cache
Q3'06 2 4 MB L2 Cache
Q1'07 2 4 MB L2 Cache
Q3'06 2 4 MB L2 Cache
Q3'06 2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 4 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
Q4'08 2 1 MB L2 Cache
Q1'08 2 1 MB L2 Cache
Q4'07 2 1 MB L2 Cache
Q4'07 2 1 MB L2 Cache
2 1 MB L2 Cache
2 1 MB L2 Cache
Q3'06 1 512 KB L2 Cache
Q4'08 2 1 MB L2 Cache
Q4'08 2 1 MB L2 Cache
Q3'06 1 1 MB L2 Cache
Q3'08 1 1 MB L2 Cache
Q2'08 1 1 MB L2 Cache
Q1'08 1 1 MB L2 Cache
Q3'07 1 1 MB L2 Cache
Q3'07 1 1 MB L2 Cache
Q3'06 1 1 MB L2 Cache
Q1'07 1 1 MB L2 Cache
Q1'07 1 1 MB L2 Cache
Q3'06 1 1 MB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย