Conroe เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3065
(แคช 4M, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q4'07 2 2.33 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3040
(แคช 2M, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued 2 1.86 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3070
(แคช 4M, 2.66 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued 2 2.66 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3060
(แคช 4M, 2.40 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued 2 2.40 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3050
(แคช 2M, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued 2 2.13 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E4700
(แคช 2M, 2.60 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 2 2.60 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E4600
(แคช 2M, 2.40 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q4'07 2 2.40 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6850
(แคช 4M, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q3'07 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6750
(แคช 4M, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q3'07 2 2.66 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6550
(แคช 4M, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q3'07 2 2.33 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6540
(แคช 4M, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q3'07 2 2.33 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E4500
(แคช 2M, 2.20 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q3'07 2 2.20 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6420
(แคช 4M, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q2'07 2 2.13 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6320
(แคช 4M, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q2'07 2 1.86 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E4400
(แคช 2M, 2.00 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q2'07 2 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E4300
(แคช 2M, 1.80 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q3'06 2 1.80 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6700
(แคช 4M, 2.66 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'06 2 2.66 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6600
(แคช 4M, 2.40 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'06 2 2.40 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6400
(แคช 2M, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'06 2 2.13 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6300
(แคช 2M, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'06 2 1.86 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme X6800
(แคช 4M, 2.93 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'06 2 2.93 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E2220
(แคช 1M, 2.40 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 2 2.40 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E2200
(แคช 1M, 2.20 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q4'07 2 2.20 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E2180
(แคช 1M, 2.00 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q3'07 2 2.00 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E2140
(แคช 1M, 1.60 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q2'07 2 1.60 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E2160
(แคช 1M, 1.80 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q3'06 2 1.80 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E1600
(แคช 512K, 2.40 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q2'09 2 2.40 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E1500
(แคช 512K, 2.20 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q3'06 2 2.20 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 450
(แคช 512K, 2.20 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 1 2.20 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E1400
(แคช 512K, 2.00 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q2'08 2 2.00 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E1200
(แคช 512K, 1.60 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 2 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 220
(แคช 512K, 1.20 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued Q4'07 1 1.20 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 420
(แคช 512K, 1.60 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q2'07 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 430
(แคช 512K, 1.80 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q2'07 1 1.80 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 440
(แคช 512K, 2.00 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q3'06 1 2.00 GHz 512 KB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย