Conroe เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6600 Discontinued Q3'06 2 2.40 GHz 4 MB L2
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6700 Discontinued Q3'06 2 2.66 GHz 4 MB L2
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6300 Discontinued Q3'06 2 1.86 GHz 2 MB L2
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6400 Discontinued Q3'06 2 2.13 GHz 2 MB L2
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme X6800 Discontinued Q3'06 2 2.93 GHz 4 MB L2
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E4300 Discontinued Q3'06 2 1.80 GHz 2 MB L2
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E4400 Discontinued Q2'07 2 2.00 GHz 2 MB L2
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6320 Discontinued Q2'07 2 1.86 GHz 4 MB L2
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6420 Discontinued Q2'07 2 2.13 GHz 4 MB L2
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E4500 Discontinued Q3'07 2 2.20 GHz 2 MB L2
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6540 Discontinued Q3'07 2 2.33 GHz 4 MB L2
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6550 Discontinued Q3'07 2 2.33 GHz 4 MB L2
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6750 Discontinued Q3'07 2 2.66 GHz 4 MB L2
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6850 Discontinued Q3'07 2 3.00 GHz 4 MB L2
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E4600 Discontinued Q4'07 2 2.40 GHz 2 MB L2
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E4700 Discontinued Q1'08 2 2.60 GHz 2 MB L2
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E2140 Discontinued Q2'07 2 1.60 GHz 1 MB L2
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E2160 Discontinued Q3'06 2 1.80 GHz 1 MB L2
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E2180 Discontinued Q3'07 2 2.00 GHz 1 MB L2
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E2200 Discontinued Q4'07 2 2.20 GHz 1 MB L2
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E2220 Discontinued Q1'08 2 2.40 GHz 1 MB L2
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 420 Discontinued Q2'07 1 1.60 GHz 512 KB L2
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 430 Discontinued Q2'07 1 1.80 GHz 512 KB L2
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 440 Discontinued Q3'06 1 2.00 GHz 512 KB L2
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 220 Discontinued Q4'07 1 1.20 GHz 512 KB L2
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E1200 Discontinued Q1'08 2 1.60 GHz 512 KB L2
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E1600 Discontinued Q2'09 2 2.40 GHz 512 KB L2
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 450 Discontinued Q3'08 1 2.20 GHz 512 KB L2
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E1500 Discontinued Q3'06 2 2.20 GHz 512 KB L2
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E1400 Discontinued Q2'08 2 2.00 GHz 512 KB L2
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3040 Discontinued 2 1.86 GHz 2 MB L2
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3050 Discontinued 2 2.13 GHz 2 MB L2
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3060 Discontinued 2 2.40 GHz 4 MB L2
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3070 Discontinued 2 2.66 GHz 4 MB L2
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3065 Discontinued Q4'07 2 2.33 GHz 4 MB L2

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย