Cedarmill เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ClockSpeedMax
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
Q2'06 1 3.40 GHz 2 MB L2 Cache 86 W
Q1'06 1 3.00 GHz 2 MB L2 Cache 86 W
Q1'06 1 3.20 GHz 2 MB L2 Cache 86 W
Q1'06 1 3.60 GHz 2 MB L2 Cache 86 W
Q1'07 1 3.60 GHz 512 KB L2 Cache 65 W
Q4'06 1 3.06 GHz 512 KB L2 Cache 86 W
Q4'06 1 3.46 GHz 512 KB L2 Cache 65 W
Q2'06 1 3.20 GHz 512 KB L2 Cache 86 W
Q2'06 1 3.33 GHz 512 KB L2 Cache 86 W

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย