Cedarmill เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 651 สนับสนุนเทคโนโลยี HT
(แคช 2M, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q2'06 1 3.40 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 631 สนับสนุนเทคโนโลยี HT
(แคช 2M, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q1'06 1 3.00 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 641 สนับสนุนเทคโนโลยี HT
(แคช 2M, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q1'06 1 3.20 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 661 สนับสนุนเทคโนโลยี HT
(แคช 2M, 3.60 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q1'06 1 3.60 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 365
(แคช 512K, 3.60 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued Q1'07 1 3.60 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 360
(แคช 512K, 3.46 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued Q4'06 1 3.46 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 347
(แคช 512K, 3.06 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued Q4'06 1 3.06 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 352
(แคช 512K, 3.20 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued Q2'06 1 3.20 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 356
(แคช 512K, 3.33 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued Q2'06 1 3.33 GHz 512 KB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย